3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy
  I Konkurs_dziennikarski


  Konkurs dziennikarski_ZW


  konkurs mlodzi wiedza

  Zobacz również


   baner1014
  inicjatywa wielkopolska

  Filmy promujące WRPO

  Mapa projektow_baner_210

  AktualnosciKontaktNewsletterMapa dotacji

  Konsultacje społeczne propozycji nowego projektu kluczowego w ramach WRPO - „Renowacja i adaptacja zabytkowego zespołu klasztornego Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim na cele kulturalne”

  Informujemy, że można zgłaszać uwagi i opinie do projektu „Renowacja i adaptacja zabytkowego zespołu klasztornego Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim na cele kulturalne” przewidzianego do realizacji w ramach Działania 6.2 „Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego”, jako projektu kluczowego.

  Przedmiotem projektu jest renowacja i adaptacja zabytkowego (XVI w.) założenia klasztornego Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim na cele kulturalne. Obiekt w całości podlega ochronie konserwatora zabytków. Przedmiot projektu obejmuje bezpośrednio obiekt klasztorny i wirydarz znajdujący się przy klasztorze.

  Powyższy projekt obejmować będzie dwa główne zadania:

  1. Renowacja i adaptacja głównego ciągu komunikacyjnego.
  2. Renowacja i adaptacja wirydarza.

  Renowacja i adaptacja ma ułatwić dostęp do pomieszczeń klasztoru (m.in. biblioteki, auli, muzeum, XV – wiecznych zabytkowych cel klasztornych), otworzyć dostęp do wirydarza, pozwolić na wykorzystanie jego powierzchni do szeroko rozumianej działalności kulturalnej.

  Pierwsze zadanie polegające na renowacji i adaptacji ciągu komunikacyjnego zakłada dwa etapy prac – prace rozbiórkowe i prace budowlane.

  Prace rozbiórkowe obejmują m. in.: wzmocnienie istniejących stropów, ścian, rozbiórkę ścian na poddaszu i na piętrze, rozebranie instalacji c.o., w tym również przeniesienie kotłów c.o., rozbiórkę istniejącego komina, wykucie otworów w stropach na nowy komin i szyb windy towarowej.

  Natomiast prace budowlane obejmują m. in.: wykonanie izolacji podłóg i ścian w piwnicy, wykonanie podszycia windowego, wylanie podłóg w piwnicy, wzmocnienie stropu nad piwnicą, wykonanie spoczników i fragmentów stropów klatki schodowej, wykonanie nowego komina i szybu windy towarowej, tynkowanie, gruntowanie i malowanie ścian.

  Z kolei drugie zadanie przewiduje m. in. renowację i adaptację zabytkowego wirydarza, wykonanie nowych studni kanalizacji deszczowej, wymiany stolarki okiennej na wszystkich kondygnacjach, wymianie instalacji c.o., wymianie grzejników w kondygnacji parteru, wymianie instalacji elektrycznej w obrębie wirydarza na wszystkich kondygnacjach.

  Dalsze prace wykończeniowe przewidują także wykonanie instalacji oświetlenia wirydarza, ułożenie posadzki w wirydarzu i w obejściu na parterze, wymianę drzwi wokół wirydarza na kondygnacji parteru oraz gruntowanie i malowanie ścian w obrębie wirydarza.

  Zrealizowanie zaplanowanej inwestycji w zasadniczy sposób wpłynie na uatrakcyjnienie regionu. Dzięki realizacji przedmiotowego projektu przewiduje się wzmocnienie roli Kazimierza Biskupiego jako ośrodka kultu religijnego, zwłaszcza unikatowego w skali kraju kultu św. Braci Męczenników. Rozwinięcie kultu w miejscu historycznie z nim powiązanym poprzez odtworzenie miejsc związanych z kultem, organizowanie imprez z nim związanych, widowisk plenerowych, wystaw, nawiązywanie współpracy z innymi ośrodkami kultów z Polski, wpłynie na zwiększenie udziału kultury w życiu mieszkańców i przyczyni się do wzmocnienia tożsamości kulturowej społeczeństwa zamieszkującego ten region. Pozwoli to wzmocnić więzi społeczne regionu, wykreować i podkreślić jego unikatowość przez co wzmocni się jego potencjał.

  Instytucją odpowiedzialną za realizację projektu jest Zgromadzenie Misjonarzy Świętej Rodziny Prowincja Polska, ul. Małoszyńska 27, Poznań

  Orientacyjny koszt całkowity inwestycji wynosi 3 000 000,00 PLN. Przewidywany poziom dofinansowania projektu wynosi 70% kosztów kwalifikowanych.

  Przewidywany okres realizacji projektu to lata IV kwartał 2012 – IV kwartał 2013.

  Założenia projektu spełniają kryteria dostępu (kwalifikowalność projektu, kwalifikowalność beneficjenta oraz dostępność środków finansowych w ramach alokacji danego priorytetu programu operacyjnego) określone w Uchwale Nr 25/2010 Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (KM WRPO) z dnia 28 czerwca 2010r.

  Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował, że przedmiotowy projekt spełnia następujące kryteria strategiczne (przyjęte Uchwałą nr 25/2010 KM WRPO oraz Uchwałą nr 4151/2010 ZWW z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie przyjęcia Zasad wprowadzania projektów do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013):

  1. Strategiczny charakter projektu
  2. Zgodność projektu z celami Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku, regionalnych strategii sektorowych i Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
  3. Istotny wpływ projektu na osiągnięcie wskaźników WRPO
  4. Specyfika i innowacyjność projektu
  5. Obszar i skala oddziaływania projektu
  6. Oddziaływanie projektu na sferę społeczną.

  Zgodnie z Wytycznymi MRR w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych zostaje umieszczony na stronie internetowej w celu poddania procesowi konsultacji społecznych.

  Uwagi i opinie do projektu należy przesyłać na załączonym formularzu i wyłącznie drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 11 stycznia 2013r.

  Informujemy, że proces konsultacji społecznych projektu zakończył się w dniu 11 stycznia 2013 r.

  Data publikacji: 11.12.2012r
  Oddział Koordynacji Zarządzania
  Departament Polityki Regionalnej
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

  Banerek Wielkopolska OK 209

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  nasz region

  Galeria filmowa

  galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  14411338

  Odwiedza nas 357 gości oraz 0 użytkowników.