3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Konsultacje społeczne propozycji nowego projektu kluczowego w ramach WRPO - „Zachowanie europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego. Projekt inwestycyjny dotyczący byłego niemieckiego obozu Zagłady w Chełmnie nad Nerem, podnoszący jego wartość muz

  Informujemy, że można zgłaszać uwagi i opinie do projektu „Zachowanie europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego. Projekt inwestycyjny dotyczący byłego niemieckiego obozu Zagłady w Chełmnie nad Nerem, podnoszący jego wartość muzealną i turystyczną” przewidzianego do realizacji w ramach Działania 6.2 „Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego”, jako projektu kluczowego.

  Informujemy, że proces konsultacji społecznych projektu zakończył się w dniu 16 maja 2013 roku.

  Przedmiotem projektu jest zachowanie niezwykle cennego historycznie i kulturowo obiektu jakim jest pierwsze miejsce zagłady Żydów w Polsce z okresu II Wojny Światowej zlokalizowane w Chełmnie nad Nerem, a także zapewnienie należytych warunków turystycznych obiektu oraz umożliwienie prowadzenia działalności edukacyjnej i badawczej na jego terenie.

  Projekt obejmuje dwa miejsca:

  Pałac – teren położony we wsi Chełmno nad Nerem, obejmujący fundamenty pałacu, spichlerz, pełniący funkcje wystawiennicze, miejsca wykopalisk archeologicznych, ogród oraz zabudowania Gminnej Spółdzielni powstałe po 1950 r.

  Las – Las rzuchowski, na terenie którego znajdują się zbiorowe mogiły, doły popielnicowe, doły krematoryjne, symboliczna Ściana Pamięci, upamiętniania gmin żydowskich, lapidarium macew z Turku, monumentalny pomnik z 1964 roku, pawilon wystawowy, pomnik upamiętniający rozstrzelanych polskich zakładników z krzyżem
  i ołtarzem.

  Przedmiotowy projekt zakłada realizację następujących działań inwestycyjnych:

  Na terenie lasu rzuchowskiego zaplanowano m.in.: zasypanie dołów archeologicznych (mogił ofiar), wykonanie obmurowań mogił, wytyczenie nowych ścieżek między mogiłami, realizację programu konserwatorskiego macew w lapidarium, modernizację toalet w pawilonie wystawienniczym, prace przy pomniku oraz uzupełnienie infrastruktury.

  Na terenie Chełmna nad Nerem przewiduje się zasypanie dołów archeologicznych (dołów po badaniach), budowę małego pawilonu, zakup wyposażenia do pawilonu, modernizację budynku tzw. „wagi”, utworzenie ogrodu pamięci, prace rozbiórkowe pozostałości zdewastowanych budynków, ogrodzenie terenu Muzeum, informacyjne oznaczenie obiektu, uzupełnienie infrastruktury biurowej oraz  uruchomienie strony internetowej.

  Realizacja niniejszego projektu przyczyni się do poprawy stanu zachowania dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń, a także do zwiększenia udziału społeczeństwa w korzystaniu z dziedzictwa kulturowego regionu i podniesienia świadomości o tzw. dziedzictwie historii niezawinionej, jakim są byłe niemieckie obozy zagłady na ziemiach polskich.

  Instytucją odpowiedzialną za realizację projektu jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego – Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. W realizację przedmiotowego projektu zaangażowane będą następujące podmioty: Muzeum Okręgowe w Koninie ( Oddział Muzeum byłego Obozu Zagłady w Chełmnie nad Nerem)  oraz Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie.

  Orientacyjny koszt całkowity projektu wynosi 1 025 000,00 PLN, z czego część stanowią koszty niekwalifikowane. Szacunkowe koszty kwalifikowane wynoszą 1 000 000,00 PLN. Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu w Działaniu 6.2 (Schemat I) wynosi 95% tj. ok 950 000,00 PLN. Beneficjent deklaruje zabezpieczenie wkładu własnego na realizację projektu.

  Przewidywany okres realizacji projektu to lata 2013 (III kwartał) – 2014 (IV kwartał).

  Założenia projektu spełniają kryteria dostępu (kwalifikowalność projektu, kwalifikowalność beneficjenta oraz dostępność środków finansowych w ramach alokacji danego priorytetu programu operacyjnego) określone w Uchwale Nr 25/2010 Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (KM WRPO) z dnia 28 czerwca 2010r.

  Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował, że przedmiotowy projekt spełnia następujące kryteria strategiczne (przyjęte Uchwałą nr 25/2010 KM WRPO oraz Uchwałą nr 4151/2010 ZWW z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie przyjęcia Zasad wprowadzania projektów do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013):

  1. Strategiczny charakter projektu
  2. Zgodność projektu z celami Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku, regionalnych strategii sektorowych i Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
  3. Istotny wpływ projektu na osiągnięcie wskaźników WRPO
  4. Specyfika i innowacyjność projektu
  5. Obszar i skala oddziaływania projektu
  6. Oddziaływanie projektu na sferę społeczną

  Zgodnie z Wytycznymi MRR w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych zostaje umieszczony na stronie internetowej w celu poddania procesowi konsultacji społecznych.

  Uwagi i opinie do projektu należy przesyłać na załączonym formularzu i wyłącznie drogą elektroniczną do dnia 16 maja 2013 r. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Data publikacji: 16.04.2013 r.
  Departament Polityki Regionalnej
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  13582628

  Odwiedza nas 132 gości oraz 0 użytkowników.