3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy
  I Konkurs_dziennikarski


  Konkurs dziennikarski_ZW


  konkurs mlodzi wiedza

  Zobacz również


   baner1014
  inicjatywa wielkopolska

  Filmy promujące WRPO

  Mapa projektow_baner_210

  AktualnosciKontaktNewsletterMapa dotacji

  Konsultacje społeczne propozycji nowego projektu kluczowego w ramach WRPO - „Budowa obwodnicy śródmieścia Swarzędza łączącej drogę krajową nr 92 z drogą powiatową nr 2502P w ciągu ul. Dworcowej w Swarzędzu”

  Informujemy, że można zgłaszać uwagi i opinie do projektu „Budowa obwodnicy śródmieścia Swarzędza łączącej drogę krajową nr 92 z drogą powiatową nr 2502P w ciągu ul. Dworcowej w Swarzędzu” przewidzianego do realizacji w ramach Działania 2.2 „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, drogi powiatowe i gminne)”, jako projektu kluczowego.

  Informujemy, że proces konsultacji społecznych projektu zakończył się w dniu 23 września 2013 roku.

  Przedmiotem projektu jest budowa obwodnicy śródmieścia Swarzędza łączącej drogę krajową nr 92 z drogą powiatową nr 2502P w ciągu ul. Dworcowej w Swarzędzu.

  Inwestycja obejmuje:

  • przebudowę skrzyżowania drogi krajowej nr 92 (ul. Poznańska) z ul. Stawną w Swarzędzu (droga gminna). W ramach istniejącego pasa drogowego drogi krajowej nr 92 (ul. Poznańska) nastąpi przebudowa skrzyżowania z ul. Stawną w Swarzędzu. Przebudowa skrzyżowania umożliwi ruch pojazdów we wszystkich kierunkach i pełnego wyboru kierunku jazdy, za wyjątkiem zawracania na skrzyżowaniu oraz przejazdu na wprost przez skrzyżowanie w relacji północ południe. Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 92 wykonana zostanie na odcinku 309,0 m,
  • budowa drogi od skrzyżowania drogi krajowej nr 92 z ul. Stawną do budynku socjalnego przy ul. Sienkiewicza (droga gminna) w Swarzędzu. Droga od ul. Poznańskiej do ul. Dworcowej będzie miała długość 962,76 m i będzie się składała z dwóch pasów ruchu o szerokościach 3,50 m oraz chodnika o szerokości 2,0 m znajdującego się po stronie północnej, 
  • budowa drogi od budynku socjalnego przy ul. Sienkiewicza (droga gminna) do dworca PKP – ul. Dworcowa wraz budową skrzyżowania  typu rondo. W ramach inwestycji zaprojektowano odcinek drogi o długości 140,68 m, składający się z dwóch pasów ruchu. Przy tej drodze zaprojektowano parking przeznaczony do postoju pojazdów osobowych. Skrzyżowanie projektowanej drogi z ul. Dworcową realizowane będzie jako skrzyżowanie typu małe rondo, o średnicy zewnętrznej  30,0 m, szerokości jezdni 6,0 m oraz szerokości pierścienia wewnętrznego 1,50 m. W ramach inwestycji zaprojektowano również plac manewrowy z betonowej kostki brukowej, który będzie obsługiwał komunikacyjnie Swarzędzkie Centrum Ratunkowe. Centrum zlokalizowane w dworcu PKP w Swarzędzu będzie pełniło funkcje związane z ratownictwem i bezpieczeństwem Gminy Swarzędz. Centrum będzie siedzibą Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego i Straży Miejskiej.

  Projekt realizowany będzie w miejscowości Swarzędz, Powiat Poznański.

  Realizacja niniejszego projektu przyczyni się do zwiększenia dostępności komunikacyjnej Miasta Swarzędza poprzez zwiększenie przepustowości układu komunikacyjnego i udrożnienie ruchu kołowego przez miasto. Nastąpi to poprzez odciążenie drogi krajowej nr 92 prowadzącej przez Swarzędz i poprowadzenie ruchu pojazdów, zwłaszcza ciężarowych projektowanym ciągiem komunikacyjnym. Projekt przyczyniając się do stworzenia wewnętrznej obwodnicy Swarzędza ma za zadanie poprawę płynności przejazdu przez tereny inwestycyjne w centrum miasta zwiększając drożność komunikacyjną przejeżdżających tamtędy ciężarowych pojazdów wielkogabarytowych i poprawiając jednocześnie ich skomunikowane z drogą krajową nr 92 na trasie Poznań – Swarzędz – Warszawa.

  Instytucją odpowiedzialną za realizację projektu jest Gmina Swarzędz.

  Orientacyjny koszt całkowity projektu wynosi 12 829 230,16 PLN z czego koszty kwalifikowalne wynoszą 5 661 537,70 PLN.  Wnioskowany przez beneficjenta poziom dofinansowania projektu wynosi 80% kosztów kwalifikowanych.

  Przewidywany okres realizacji projektu to lata 2013  – 2014.

  Założenia projektu spełniają kryteria dostępu (kwalifikowalność projektu, kwalifikowalność beneficjenta oraz dostępność środków finansowych w ramach alokacji danego priorytetu programu operacyjnego) określone w Uchwale Nr 25/2010 Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (KM WRPO) z dnia 28 czerwca 2010r.

  Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował, że przedmiotowy projekt spełnia następujące kryteria strategiczne (przyjęte Uchwałą nr 25/2010 KM WRPO oraz Uchwałą nr 4151/2010 ZWW z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie przyjęcia Zasad wprowadzania projektów do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013):

  1. Strategiczny charakter projektu
  2. Zgodność projektu z celami Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku, regionalnych strategii sektorowych i Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
  3. Istotny wpływ projektu na osiągnięcie wskaźników WRPO
  4. Specyfika i innowacyjność projektu
  5. Obszar i skala oddziaływania projektu
  6. Oddziaływanie projektu na sferę społeczną

  Zgodnie z Wytycznymi MRR w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych zostaje umieszczony na stronie internetowej w celu poddania procesowi konsultacji społecznych.

  Uwagi i opinie do projektu należy przesyłać na załączonym formularzu i wyłącznie drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 23 września 2013 roku.

  Data publikacji: 23.08.2013 r.
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
  Departament Polityki Regionalnej
  Oddział Koordynacji Zarządzania

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Galeria filmowa

  galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  15454608

  Odwiedza nas 423 gości oraz 0 użytkowników.