3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy
  I Konkurs_dziennikarski


  Konkurs dziennikarski_ZW


  konkurs mlodzi wiedza

  Zobacz również


   baner1014
  inicjatywa wielkopolska

  Filmy promujące WRPO

  Mapa projektow_baner_210

  AktualnosciKontaktNewsletterMapa dotacji

  Konsultacje społeczne propozycji nowego projektu kluczowego w ramach WRPO - „Rozwój zrobotyzowanych stereotaktycznych metod radioterapii nowotworów w Wielkopolskim Centrum Onkologii – Cybernetyczny nóż do radioterapii”

  Informujemy, że można zgłaszać uwagi i opinie do projektu „Rozwój zrobotyzowanych stereotaktycznych metod radioterapii nowotworów w Wielkopolskim Centrum Onkologii – Cybernetyczny nóż do radioterapii” przewidzianego do realizacji w ramach Działania 5.3 „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie” Schemat II „Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia”, jako projektu kluczowego.

  Informujemy, że proces konsultacji społecznych projektu zakończył się w dniu 5 października 2013 roku.

  Przedmiotem projektu jest zakup cybernetycznego noża do radioterapii (CyberKnife). Głównym elementem systemu CyberKnife jest akcelerator liniowy umieszczony na zrobotyzowanym ramieniu robota, które potrafi się poruszać w różnych kierunkach dzięki możliwości obrotu w sześciu osiach. Powyższe niekonwencjonalne rozwiązanie techniczne poprzez połączenie robota i akceleratora umożliwia napromienianie zmian nowotworowych z zastosowaniem dużej liczby wiązek terapeutycznych skierowanych z wielu zaplanowanych kierunków. Mechanicznie zaawansowany robot jest wsparty wysoko zaawansowanym technologicznie komputerowym programem optymalizacji napromieniania, który wybiera optymalny kierunek oraz wielkości napromienianych wiązek terapeutycznych. W skład systemu wchodzi również zrobotyzowany stół terapeutyczny.

  Kolejną innowacją jest system lokalizacji guza, który wykorzystuje parę montowanych prostopadle do siebie lamp rentgenowskich oraz detektorów obrazu, które określają położenie guza nowotworowego w trakcie procesu napromieniania. Ze względu na coraz liczniejszą grupę pacjentów, dla których jedyną formą leczenia jest napromienianie stereotaktyczne, na świecie dynamicznie rośnie liczba ośrodków, które stosują zrobotyzowany stereotaktyczny akcelerator CyberKnife.

  Trendy światowe wskazują na zastosowanie CyberKnife do leczenia następujących grup chorych:

  • chorzy z lokalizacjami wewnątrzczaszkowymi
  • chorzy z lokalizacjami pozaczaszkowymi
  • chorzy do leczenia radykalnego w lokalizacjach guzów w płucu, gruczole krokowym, trzustce, wątrobie.

  Projekt jest komplementarny do projektu „Poprawa wykrywalności, standardów, diagnostyki i radioterapii nowotworowej w Wielkopolsce 2010-2013”, w ramach którego rozbudowany został Zakład Radioterapii WCO, w którym znajduje się bunkier pod CyberKnife.
  Projekt realizowany będzie w mieście Poznań.

  Celem nadrzędnym projektu jest umożliwienie i poprawa wyników leczenia grupy chorych, u których inne metody radioterapii nie pozwalały na dostarczenie dostatecznie wysokiej dawki promieniowania bez wywołania powikłań. Dzięki realizacji projektu leczeniu poddawani będą mogli być chorzy do tej pory eliminowani ze względu na lokalizację nowotworu.

  Instytucją odpowiedzialną za realizację projektu jest Wielkopolskie Centrum Onkologii.

  Orientacyjny koszt całkowity projektu wynosi 24 699 411,00 PLN. Wnioskowany przez beneficjenta poziom dofinansowania projektu wynosi 40% kosztów kwalifikowanych.

  Okres realizacji projektu to lata 2012 – 2013.

  Założenia projektu spełniają kryteria dostępu (kwalifikowalność projektu, kwalifikowalność beneficjenta oraz dostępność środków finansowych w ramach alokacji danego priorytetu programu operacyjnego) określone w Uchwale Nr 25/2010 Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (KM WRPO) z dnia 28 czerwca 2010r.

  Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował, że przedmiotowy projekt spełnia następujące kryteria strategiczne (przyjęte Uchwałą nr 25/2010 KM WRPO oraz Uchwałą nr 4151/2010 ZWW z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie przyjęcia Zasad wprowadzania projektów do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013):

  1. Strategiczny charakter projektu
  2. Zgodność projektu z celami Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku, regionalnych strategii sektorowych i Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
  3. Istotny wpływ projektu na osiągnięcie wskaźników WRPO
  4. Specyfika i innowacyjność projektu
  5. Obszar i skala oddziaływania projektu
  6. Oddziaływanie projektu na sferę społeczną

  Zgodnie z Wytycznymi MRR w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych zostaje umieszczony na stronie internetowej w celu poddania procesowi konsultacji społecznych.

  Uwagi i opinie do projektu należy przesyłać na załączonym formularzu i wyłącznie drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 5 października 2013 roku.

  Data publikacji: 20.09.2013 r.
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
  Departament Polityki Regionalnej
  Oddział Koordynacji Zarządzania

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Galeria filmowa

  galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  13581336

  Odwiedza nas 354 gości oraz 0 użytkowników.