3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Konsultacje społeczne propozycji nowego projektu kluczowego w ramach WRPO

  Informujemy, że można zgłaszać uwagi i opinie do projektuPoprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie wielkopolskim poprzez modernizację szpitala w Chodzieży wchodzącego w strukturę Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im Eugenii i Janusza Zeylandów” przewidzianego do realizacji w ramach Działania 5.3 „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie”, Schemat II „Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia”, jako projektu kluczowego.

  Informujemy, że proces konsultacji społecznych projektu zakończył się w dniu 19 listopada 2013 roku.

  Przedmiotem projektu jest remont zabytkowego Budynku Głównego szpitala w Chodzieży wchodzącego w strukturę Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii, obejmujący w szczególności:

  • Modernizację pomieszczeń po Bloku Operacyjnym na potrzeby utworzenia Oddziału Opieki Paliatywnej,
  • doposażenie szpitala w sprzęt dla nowo utworzonego Oddziału Opieki Paliatywnej,
  • wymianę pokrycia dachowego,
  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej,
  • modernizację elewacji z naprawą tarasów, schodów i podjazdów.

  Projekt realizowany będzie w miejscowości Chodzież, Powiat chodzieski.
  Realizacja niniejszego projektu przyczyni się do poprawy wskaźników epidemiologicznych w województwie wielkopolskim, a tym samym w całej Polsce. Utworzony Oddział Opieki Paliatywnej przeznaczony jest dla pacjentów znajdujących się w terminalnym okresie chorób nieuleczalnych w tym nowotworowych. Celem działania przedmiotowego oddziału jest opieka paliatywna – opieka ukierunkowana na łagodzenie cierpień w ciężkich, postępujących chorobach. Obejmuje wszechstronne działania (opiekę holistyczną) interdyscyplinarnego zespołu (lekarz, pielęgniarka, psycholog, pracownik socjalny, rehabilitant, duszpasterz oraz wolontariusze) mające na celu zaspakajanie potrzeb: somatycznych, psychosocjalnych oraz duchowych, poprzez wczesne ustalanie zagrożeń i potrzeb, zapobieganie i niesienie ulgi w cierpieniu chorym na przewlekle, postępujące, ograniczające życie choroby oraz wsparcie ich rodzin.

  Realizowany projekt wpłynie również na zapewnienie kompleksowości świadczonych usług medycznych przez Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii (WCPiT) dla mieszkańców Wielkopolski, poprzez rozwiązywanie problemów współczesnej pulmonologii w trzech ośrodkach wchodzących w skład WCPiT. Nadrzędnym zadaniem jest utrzymanie statusu WCPiT jako wiodącej jednostki w zakresie pulmonologii oraz zwiększenie skuteczności wykrywania i leczenia chorych na schorzenia układu oddechowego.

  Instytucją odpowiedzialną za realizację projektu jest Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów.

  Orientacyjny koszt całkowity projektu wynosi 6 005 000,00 PLN z czego beneficjent zadeklarował udział środków własnych w kwocie 1 000 000,00 PLN. Maksymalny poziom dofinansowania projektu w przedmiotowym działaniu wynosi 99%[1] kosztów kwalifikowalnych.

  Przewidywany okres realizacji projektu to lata 2013 (IV kwartał) – 2015 (I kwartał). Założenia projektu spełniają kryteria dostępu (kwalifikowalność projektu, kwalifikowalność beneficjenta oraz dostępność środków finansowych w ramach alokacji danego priorytetu programu operacyjnego) określone w Uchwale Nr 25/2010 Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (KM WRPO) z dnia 28 czerwca 2010r.

  Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował, że przedmiotowy projekt spełnia następujące kryteria strategiczne (przyjęte Uchwałą nr 25/2010 KM WRPO oraz Uchwałą nr 4151/2010 ZWW z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie przyjęcia Zasad wprowadzania projektów do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013):

  1. Strategiczny charakter projektu
  2. Zgodność projektu z celami Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku, regionalnych strategii sektorowych i Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
  3. Istotny wpływ projektu na osiągnięcie wskaźników WRPO
  4. Specyfika i innowacyjność projektu
  5. Obszar i skala oddziaływania projektu
  6. Oddziaływanie projektu na sferę społeczną

  Zgodnie z Wytycznymi MRR w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych zostaje umieszczony na stronie internetowej w celu poddania procesowi konsultacji społecznych.

  Uwagi i opinie do projektu należy przesyłać na załączonym formularzu i wyłącznie drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 19 listopada 2013 roku.

  [1] Na dofinansowanie projektu składały się będą środki z EFRR oraz środki budżetu państwa.

  Data publikacji: 04.11.2013 r.
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
  Departament Polityki Regionalnej
  Oddział Koordynacji Zarządzania

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  13582500

  Odwiedza nas 98 gości oraz 0 użytkowników.