3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Konsultacje społeczne propozycji nowego projektu kluczowego w ramach WRPO - „Budowa Centrum Uniwersytecki Park Historii Ziemi – innowacyjnej i unikatowej placówki naukowo – edukacyjno - rekreacyjnej”

  Informujemy, że można zgłaszać uwagi i opinie do projektu „Budowa Centrum Uniwersytecki Park Historii Ziemi – innowacyjnej i unikatowej placówki naukowo – edukacyjno - rekreacyjnej” przewidzianego do realizacji w ramach Działania 7.1. „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO” Schemat II „Inwestycje strategiczne”, jako projektu kluczowego.

  Informujemy, że proces konsultacji społecznych projektu zakończył się w dniu 28 listopada 2013 roku.

  Przedmiotem projektu jest przygotowanie dokumentacji dla docelowej inwestycji o strategicznym znaczeniu dla rozwoju Wielkopolski, jaką jest budowa na obszarze Kampusu Morasko w Poznaniu (ok 15ha) innowacyjnego, interaktywnego, pierwszego w Polsce Centrum Uniwersytecki Park Historii Ziemi.

  W zakresie działań przewidzianych do realizacji w ramach przedmiotowego projektu wchodzi opracowanie następujących dokumentów:

  • program funkcjonalno – użytkowy,
  • mapy i szkice lokalizujące,
  • dokumentacja środowiskowa,
  • dokumentacja geodezyjna i geologiczna,
  • dokumentacja koncepcyjna dla strategicznej inwestycji docelowej.

  Przedmiotem docelowego przedsięwzięcia jest budowa na obszarze Kampusu Morasko w Poznaniu pierwszego w Polsce innowacyjnego, interaktywnego Centrum Uniwerstecki Park Historii Ziemi. Będzie to innowacyjna i unikatowa w Polsce i Europie inwestycja, wykorzystująca środowisko przyrodnicze i kulturowe dla wzrostu atrakcyjności regionu przekazująca wiedzę w niekonwencjonalny i innowacyjny sposób, oferująca możliwość atrakcyjnego wypoczynku i rekreacji. Naczelną ideą jest harmonijne połączenie dzieł przyrody z wytworami człowieka.

  Projekt realizowany będzie w Mieście Poznań.

  Orientacyjny koszt całkowity projektu polegającego na przygotowaniu dokumentacji wynosi  588 235,30 PLN. Maksymalny przewidywalny poziom dofinansowania projektu

   w przedmiotowym Schemacie 7.1  wynosi 75% kosztów kwalifikowanych.

  Przewidywany okres realizacji projektu (dokumentacja) to rok 2014 (II kwartał)
   – 2015 (II kwartał).

  Przedsięwzięcie docelowe planowane jest do realizacji w latach 2016-2022.

  Instytucją odpowiedzialną za realizację projektu jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

  Założenia projektu spełniają kryteria dostępu (kwalifikowalność projektu, kwalifikowalność beneficjenta oraz dostępność środków finansowych w ramach alokacji danego priorytetu programu operacyjnego) określone w Uchwale Nr 25/2010 Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
  (KM WRPO) z dnia 28 czerwca 2010r.

  Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował, że przedmiotowy projekt spełnia następujące kryteria strategiczne (przyjęte Uchwałą nr 25/2010 KM WRPO oraz Uchwałą nr 4151/2010 ZWW z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie przyjęcia Zasad wprowadzania projektów do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013):

  1. Strategiczny charakter projektu
  2. Zgodność projektu z celami Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku, regionalnych strategii sektorowych i Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
  3. Istotny wpływ projektu na osiągnięcie wskaźników WRPO
  4. Specyfika i innowacyjność projektu
  5. Obszar i skala oddziaływania projektu
  6. Oddziaływanie projektu na sferę społeczną

  Zgodnie z Wytycznymi MRR w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych zostaje umieszczony na stronie internetowej w celu poddania procesowi konsultacji społecznych.

  Uwagi i opinie do projektu należy przesyłać na załączonym formularzu i wyłącznie drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 28 listopada 2013 roku.

  Data publikacji: 14.11.2013 r.
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
  Departament Polityki Regionalnej
  Oddział Koordynacji Zarządzania

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  13440643

  Odwiedza nas 324 gości oraz 0 użytkowników.