3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Konsultacje społeczne propozycji nowego projektu kluczowego w ramach WRPO - „Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i powojskowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo – wschodnia (Przygotowanie dokumentacyjne I i II etapu p

  Informujemy, że można zgłaszać uwagi i opinie do projektu „Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i powojskowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo – wschodnia (Przygotowanie dokumentacyjne I i II etapu projektu)” przewidzianego do realizacji w ramach Działania 7.1. „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO” Schemat II „Inwestycje strategiczne”, jako projektu kluczowego.

  Informujemy, że proces konsultacji społecznych projektu zakończył się w dniu 28 listopada 2013 roku.

  Przedmiotem projektu jest przygotowanie dokumentacji umożliwiające kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych w południowo – wschodniej części miasta Piły tj. budowę uzbrojenia podziemnego w zakresie sieci wodno – kanalizacyjnych oraz budowę, przebudowę i rozbudowę odcinków dróg obsługujących te tereny.

  W zakresie działań przewidzianych do realizacji w ramach przedmiotowego projektu wchodzi opracowanie następujących dokumentów:

  • opracowanie koncepcji rozwoju strefy przemysłowej Piła południowo – wschodnia etap I i II, w tym inwentaryzacja zieleni,
  • dokumentacja środowiskowa, w tym opracowanie raportu oddziaływania przedsięwzięć na środowisko i przeprowadzenie procedury w zakresie uzyskania decyzji środowiskowe,j
  • analiza rzeczowo – finansowa realizacji przedsięwzięcia,
  • projekty budowlano – wykonawcze dotyczące zakresu rzeczowego docelowego przedsięwzięcia, 
  • niezbędne badania i dokumentacje geotechniczne.

  Przedmiotem docelowego przedsięwzięcia jest przygotowanie terenów inwestycyjnych
  w południowo – wschodniej części miasta Piły w celu podjęcia kompleksowych działań inwestycyjnych umożliwiających przygotowanie do lokowania działalności gospodarczej, przemysłu, baz, składów, usług. Łączna powierzchnia planowanych do rewitalizacji terenów poprzemysłowych i powojskowych w strefie przemysłowej Piła południowo – wschodnia
   i przygotowania ich do zainwestowania to ok. 60 ha, w I i II etapie. Istotnym walorem obszaru jest dobra konfiguracja terenowa oraz dobre warunki gruntowe terenu.

  Projekt realizowany będzie w Gminie Piła.

  Orientacyjny koszt całkowity projektu polegającego na przygotowaniu dokumentacji wynosi  2 275 500,00 PLN. Maksymalny przewidywalny poziom dofinansowania projektu
  w przedmiotowym Schemacie 7.1  wynosi 75% kosztów kwalifikowanych.

  Przewidywany okres realizacji projektu (dokumentacja) to rok 2014 (II kwartał) – 2015 (II kwartał).

  Przedsięwzięcie docelowe planowane jest do realizacji w latach 2014-2020.

  Instytucją odpowiedzialną za realizację projektu jest Gmina Piła.

  Założenia projektu spełniają kryteria dostępu (kwalifikowalność projektu, kwalifikowalność beneficjenta oraz dostępność środków finansowych w ramach alokacji danego priorytetu programu operacyjnego) określone w Uchwale Nr 25/2010 Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
  (KM WRPO) z dnia 28 czerwca 2010r.

  Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował, że przedmiotowy projekt spełnia następujące kryteria strategiczne (przyjęte Uchwałą nr 25/2010 KM WRPO oraz Uchwałą
   nr 4151/2010 ZWW z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie przyjęcia Zasad wprowadzania projektów do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013):

  1. Strategiczny charakter projektu
  2. Zgodność projektu z celami Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku, regionalnych strategii sektorowych i Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
  3. Istotny wpływ projektu na osiągnięcie wskaźników WRPO
  4. Specyfika i innowacyjność projektu
  5. Obszar i skala oddziaływania projektu
  6. Oddziaływanie projektu na sferę społeczną

  Zgodnie z Wytycznymi MRR w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych zostaje umieszczony na stronie internetowej w celu poddania procesowi konsultacji społecznych.

  Uwagi i opinie do projektu należy przesyłać na załączonym formularzu i wyłącznie drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 28 listopada 2013 roku.

  Data publikacji: 14.11.2013 r.
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
  Departament Polityki Regionalnej
  Oddział Koordynacji Zarządzania

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  13581216

  Odwiedza nas 103 gości oraz 0 użytkowników.