3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Konsultacje społeczne propozycji nowego projektu kluczowego w ramach WRPO - „Przygotowanie dokumentacji umożliwiającej modernizację i zakup taboru oraz modernizację i budowę zaplecza technicznego”

  Informujemy, że można zgłaszać uwagi i opinie do projektu „Przygotowanie dokumentacji umożliwiającej modernizację i zakup taboru oraz modernizację i budowę zaplecza technicznego” przewidzianego do realizacji w ramach Działania 7.1. „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO” Schemat II „Inwestycje strategiczne”, jako projektu kluczowego.

  Informujemy, że proces konsultacji społecznych projektu zakończył się w dniu 28 listopada 2013 roku.

  Celem projektu jest przygotowanie dokumentacji umożliwiającej w przyszłości realizowanie modernizacji oraz zakupu taboru kolejowego oraz modernizację w Zbąszynku i budowę w Gnieźnie i Wągrowcu zaplecza technicznego do obsługi tego taboru w zakresie zaspokajającym w optymalny sposób potrzeby mieszkańców województwa wielkopolskiego w zakresie publicznego transportu kolejowego.

  Opracowanie dokumentacji projektowej zaplecza technicznego oraz studium wykonalności dotyczącego stanu i potrzeb taborowych dla wykonywania zadań własnych województwa, pozwoli na realizację inwestycji docelowej – budowę i wyposażenie zaplecza technicznego oraz zakup i modernizację taboru kolejowego. „Koleje Wielkopolskie sp. z o.o.” w uzgodnieniu ze zlecającym usługi pasażerskiego transportu kolejowego Zarządem Województwa Wielkopolskiego zamierza przystąpić do programu modernizacji i zakupu niezbędnego taboru kolejowego. W tym celu niezbędne jest jak najszybsze przygotowanie niezbędnej dokumentacji określającej przede wszystkim obecny stan techniczny taboru oraz zakres i skalę niezbędnej a także optymalnej z punktu widzenia finansowego i funkcjonalnego modernizację tego taboru oraz potrzeby /rodzaj/ w zakresie zakupu nowego taboru kolejowego dla zaspokajania regionalnego transportu kolejowego.

  Ponadto, zgodnie z obowiązującą pragmatyką świadczenia usług publicznego, pasażerskiego transportu kolejowego a także obowiązującymi przepisami prawnymi m.in. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.10.2005r. w sprawie ogólnych warunków technicznych eksploatacji pojazdów kolejowych /Dz. U. 2005r.Nr 2012.poz1771/, a także obowiązującą w spółkach kolejowych /w tym spółce Koleje Wielkopolskie/ dokumentacją DSU  - Dokumentacja Systemu Utrzymania taboru kolejowego zatwierdzoną przez Urząd Transportu Kolejowego , niezbędne jest posiadanie warunków technicznych /zaplecza technicznego/ umożliwiającego przeprowadzanie przeglądów technicznych od podstawowego /P1/ przeprowadzanego w taborze kolejowym co dwa dni, poprzez P2 /co miesiąc/ do poziomu piątego.

  Rosnące wymogi w zakresie bezpieczeństwa w ruchu kolejowym a także pozyskiwanie już coraz nowocześniejszego taboru zmuszają przewoźników kolejowych /w tym spółkę Koleje Wielkopolskie/ do przygotowania i utrzymywania systemu zaplecza technicznego dla taboru – o zróżnicowanym stopniu uzbrojenia technicznego oraz zlokalizowanych w różnych częściach województwa wielkopolskiego. Na terenie woj. Wielkopolskiego do niedawna nie istniał żaden punkt spełniający w pełnym zakresie takie funkcje (pierwszy punkt został uruchomiony w minimalnym zakresie na początku 2013r.
  w miejscowości Zbąszynek i wymaga on pilnej rozbudowy i modernizacji, a pozostałe:
  w miejscowości Wągrowiec i Gniezno – budowy od postaw na terenie pozyskiwanym przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego i spółkę Koleje Wielkopolskie). Bez przygotowania projektów /a następnie ich realizacji/  modernizacji oraz zakupu taboru kolejowego i budowy zaplecza technicznego – wykonywanie zadań własnych samorządu Województwa Wielkopolskiego w zakresie publicznego transportu kolejowego zgodnie
  z oczekiwaniami będzie bardzo utrudnione lub wręcz niemożliwe.

  Orientacyjny koszt całkowity projektu polegającego na przygotowaniu dokumentacji wynosi 1 857 300 PLN. Maksymalny przewidywalny poziom dofinansowania projektu w przedmiotowym Schemacie 7.1  wynosi 75% kosztów kwalifikowanych.

  Przewidywany okres realizacji projektu (dokumentacja) to styczeń 2013 – czerwiec 2015 rok.

  Instytucją odpowiedzialną za realizację projektu jest spółka „Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.”

  Założenia projektu spełniają kryteria dostępu (kwalifikowalność projektu, kwalifikowalność beneficjenta oraz dostępność środków finansowych w ramach alokacji danego priorytetu programu operacyjnego) określone w Uchwale Nr 25/2010 Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (KM WRPO) z dnia 28 czerwca 2010r.

  Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował, że przedmiotowy projekt spełnia następujące kryteria strategiczne (przyjęte Uchwałą nr 25/2010 KM WRPO oraz Uchwałą nr 4151/2010 ZWW z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie przyjęcia Zasad wprowadzania projektów do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013):

  1. Strategiczny charakter projektu
  2. Zgodność projektu z celami Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku, regionalnych strategii sektorowych i Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
  3. Istotny wpływ projektu na osiągnięcie wskaźników WRPO
  4. Specyfika i innowacyjność projektu
  5. Obszar i skala oddziaływania projektu
  6. Oddziaływanie projektu na sferę społeczną

  Zgodnie z Wytycznymi MRR w zakresie jednolitego systemu zarządzania
  i monitorowania projektów indywidualnych zostaje umieszczony na stronie internetowej
  w celu poddania procesowi konsultacji społecznych.

  Uwagi i opinie do projektu należy przesyłać na załączonym formularzu i wyłącznie drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 28 listopada 2013 roku.

  Data publikacji: 14.11.2013 r.
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
  Departament Polityki Regionalnej
  Oddział Koordynacji Zarządzania

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  13427328

  Odwiedza nas 171 gości oraz 0 użytkowników.