3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy
  I Konkurs_dziennikarski


  Konkurs dziennikarski_ZW


  konkurs mlodzi wiedza

  Zobacz również


   baner1014
  inicjatywa wielkopolska

  Filmy promujące WRPO

  Mapa projektow_baner_210

  AktualnosciKontaktNewsletterMapa dotacji

  Konsultacje społeczne propozycji nowego projektu kluczowego w ramach WRPO - „Przygotowanie dokumentacyjne II etapu projektu Budowa markowego produktu Wielkopolski – Pilska strefa aktywności”

  Informujemy, że można zgłaszać uwagi i opinie do projektu „Przygotowanie dokumentacyjne II etapu projektu Budowa markowego produktu Wielkopolski – Pilska strefa aktywności” przewidzianego do realizacji w ramach Działania 7.1. „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO” Schemat II „Inwestycje strategiczne”, jako projektu kluczowego.

  Informujemy, że proces konsultacji społecznych projektu zakończył się w dniu 14 lutego 2014 roku.

  Przedmiotem projektu jest przygotowanie dokumentacyjne II etapu przedmiotowego projektu, w którego skład wchodzą następujące dokumentacje do opracowania:

  • Opracowanie koncepcyjne dla II etapu projektu „Przygotowanie dokumentacyjne II etapu projektu Budowa markowego produktu Wielkopolski – Pilska strefa aktywności”,
  • inwentaryzacja zieleni,
  • program funkcjonalno – użytkowy mediateki,
  • program funkcjonalno – użytkowy parku odkrywców,
  • dokumentacja środowiskowa, opracowanie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i przeprowadzenie procedury w zakresie uzyskania decyzji środowiskowej,
  • analiza rzeczowo – finansowa realizacji przedsięwzięcia,
  • projekt budowlano – wykonawczy mediateki,
  • projekt budowlano – wykonawczy rewitalizacji północnej części wyspy miejskiej (m.in. ciągi pieszo – rowerowe, miejsca rekreacji, uporządkowanie zieleni parkowej i stawu, oświetlenie, mostek przez rz. Gwdę, infrastruktura usługowa),
  • projekt budowlano wykonawczy parku odkrywców wraz z otoczeniem,
  • projekty budowlano – wykonawcze infrastruktury sportowo – rekreacyjnej, ciągów pieszo – rowerowych, miejsc piknikowych, oświetlenia terenu, drogi dojazdowej, urządzenia terenów zielonych i wykonania stawu,
  • projekt budowlano – wykonawczy zagospodarowania starorzecza z umocnieniem nabrzeża rz. Gwdy i jego przystosowaniem wraz z terenem do cumowania małych jednostek pływających,
  • niezbędne badania i dokumentacje geotechniczne,
  • projekt monitoringu wizyjnego.

  Przedmiotem docelowego przedsięwzięcia jest budowa markowego produktu Wielkopolski o nazwie Pilska strefa aktywności. Ze względu na znaczny zakres terytorialny
  i dużą skalę przedmiotowego projektu został on podzielony na IV etapy:

  1. etap I obecnie w realizacji, jako projekt kluczowy pn. „Budowa markowego produktu turystycznego Wielkopolski – Pilska strefa aktywności turystycznej”, wpisany na Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych WRPO na lata 2007 – 2014 w ramach Priorytetu VI Turystyka i środowisko kulturowe, Działanie 6.1 Turystyka , Schemat I Infrastruktura turystyczna. Zakres I etapu dotyczy m. in. ciągu pieszo – rowerowego, budowy 3 przystani wodnych na rzece Gwdzie, zagospodarowanie turystyczno – rekreacyjne wyspy miejskiej,

  2. etap II jest przedmiotem niniejszego wniosku i dotyczy m.in. budowy nowoczesnej mediateki i zagospodarowanie jej otoczenia, budowy amfiteatru dla ok. 1,5 tyś. osób (w tym budowa wieży widokowej i usługowej infrastruktury towarzyszącej, budowa mostku łączącego ciąg pieszo – rowerowy wyspy z ciągiem pieszo – rowerowym prowadzącym od wyspy miejskiej do Mostów Królewskich), budowy parku odkrywców  – obiekt kubaturowy z zagospodarowaniem otoczenia, budowy dwóch przystani na rz. Gwdzie, zagospodarowania sportowo – rekreacyjnego obszaru oraz udrożnienie starorzecza i budowa przejazdu/mostku (w tym przystosowanie części nabrzeża do cumowania kajaków i małych jednostek pływających),

  3. etap III i IV przygotowywany jest do realizacji. Etap III obejmuje rewitalizację i zagospodarowanie terenów Zalewu Koszyckiego – półwyspów południowego i północnego oraz części wschodniej, natomiast etap IV rewitalizację części obszaru byłego lotniska wojskowego oraz pięciu schronohangarów w celu utworzenia muzeum wojskowego.

  Projekt realizowany będzie w Mieście Piła.       

  Orientacyjny koszt całkowity projektu polegającego na przygotowaniu dokumentacji wynosi 4 169 700,00 PLN., w tym koszty kwalifikowalne 3 390 000,00. Maksymalny przewidywalny poziom dofinansowania projektu w przedmiotowym Schemacie 7.1 wynosi 75% kosztów kwalifikowanych.

  Przewidywany okres realizacji projektu to rok 2014 - 2015 (dokumentacja).

  Instytucją odpowiedzialną za realizację projektu jest Miasto Piła.

  Założenia projektu spełniają kryteria dostępu (kwalifikowalność projektu, kwalifikowalność beneficjenta oraz dostępność środków finansowych w ramach alokacji danego priorytetu programu operacyjnego) określone w Uchwale Nr 25/2010 Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
  (KM WRPO) z dnia 28 czerwca 2010r.

  Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował, że przedmiotowy projekt spełnia następujące kryteria strategiczne (przyjęte Uchwałą nr 25/2010 KM WRPO oraz Uchwałą
  nr 4151/2010 ZWW z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie przyjęcia Zasad wprowadzania projektów do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013):

  1. Strategiczny charakter projektu.
  2. Zgodność projektu z celami Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku, regionalnych strategii sektorowych i Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
  3. Istotny wpływ projektu na osiągnięcie wskaźników WRPO.
  4. Specyfika i innowacyjność projektu.
  5. Obszar i skala oddziaływania projektu.
  6. Oddziaływanie projektu na sferę społeczną.

  Zgodnie z Wytycznymi MRR w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych zostaje umieszczony na stronie internetowej
  w celu poddania procesowi konsultacji społecznych.

  Uwagi i opinie do projektu należy przesyłać na załączonym formularzu i wyłącznie drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 14 lutego 2014 roku.

  Data publikacji: 31.01.2014 r.
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
  Departament Polityki Regionalnej
  Oddział Koordynacji Zarządzania

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Galeria filmowa

  galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  13581913

  Odwiedza nas 503 gości oraz 0 użytkowników.