3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Konsultacje społeczne propozycji nowego projektu kluczowego w ramach WRPO – Analiza i ewaluacja dostępnych modeli transportu zanieczyszczeń i dyspersji w atmosferze oraz systemów numerycznej pogody

  Konsultacje społeczne propozycji nowego projektu kluczowego w ramach WRPO – „Analiza i ewaluacja dostępnych modeli transportu zanieczyszczeń i dyspersji w atmosferze oraz systemów numerycznej pogody połączona z przygotowaniem, uruchomieniem i udostępnianiem wybranych modeli w środowisku obliczeniowym”

  Informujemy, że można zgłaszać uwagi i opinie do projektu „Analiza i ewaluacja dostępnych modeli transportu zanieczyszczeń i dyspersjiw atmosferze oraz systemów numerycznej pogody połączona z przygotowaniem, uruchomieniem i udostępnianiem wybranych modeli w środowisku obliczeniowym” przewidzianego do realizacji w ramach Działania 7.1. „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO” Schemat II „Inwestycje strategiczne”, jako projektu kluczowego.

  Informujemy, że proces konsultacji społecznych projektu zakończył się w dniu 14 lutego 2014 roku.

  Przedmiotem projektu jest opracowanie dokumentacji koncepcyjnej, bazującej na badaniach i ekspertyzach, która stanowi podstawę do przygotowania projektu docelowego. Przedmiotem dokumentacji będzie rekomendacja modelu bądź modeli, które spełnią wymagania i umożliwią realizacje wybranych scenariuszy: śledzenia i prognozowania zanieczyszczeń w środowisku oraz znajdowania źródła emisji. Przeprowadzona zostanie ocena funkcjonalności modelu, tj. w jakich sytuacjach najlepiej go stosować, jego dostępność, czy jest on gotowy do wykonywania obliczeń równoległych oraz jego skalowalność, a także oszacowanie łatwości jego uruchomienia i przygotowania dla warunków początkowych oraz skuteczności pod kątem określonych wymagań użytkownika końcowego.

  Wybrane modele transportu i dyspersji zostaną przygotowane do ich produkcyjnego zastosowania. W pierwszej kolejności zostaną dostosowane dane wejściowe:

  • meteorologiczne (numeryczne prognozy pogody),
  • geograficzne, w szczególności dane wysokościowe, pokrycie terenu, budynki,
  • pomiarowe (zanieczyszczenia) ze stacji monitoringu do formatów obowiązujących w wybranym modelu.

  Przedmiotem docelowego przedsięwzięcia jest dostosowanie do potrzeb Państwowego Monitoringu Środowiska modeli matematycznych wykorzystywanych do modelowania rozprzestrzeniania zanieczyszczeń powietrza na terenie całego województwa wielkopolskiego z wizualizacją wspomagającą określenie obszarów przekroczeń, wykonanie ocen jakości powietrza, jak również śledzenie dyspersji zanieczyszczeń i prognozowania tego procesu.

  W ramach docelowego przedsięwzięcia:

  • zostanie utworzona baza emisyjna,
  • zostanie przeprowadzona inwentaryzacja źródeł emisji zanieczyszczeń punktowych, liniowych i obszarowych na terenie województwa wielkopolskiego,
  • wykonywane będą obserwacje rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w środowisku i prognozy zmian jakości powietrza w zakresie potrzebnym do realizacji zadań Państwowego Monitoringu Środowiska, na podstawie zarekomendowanego modelu transportu i dyspersji zanieczyszczeń,
  • opracowane zostaną algorytmy do znajdowania parametrów źródeł emisji na podstawie danych z sieci monitoringu,
  • opracowany zostanie moduł do zaawansowanej wizualizacji wyników, przeprowadzona zostanie modernizacja łączy do przesyłu danych i zakup serwera, na którym zostaną udostępnione wizualizacje wyników modelowania i prognozy rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń.

  Projekt realizowany będzie w Mieście Poznań.

  Orientacyjny koszt całkowity projektu polegającego na przygotowaniu dokumentacji wynosi 590 000,00 PLN. Maksymalny przewidywalny poziom dofinansowania projektu

  w przedmiotowym Schemacie 7.1 wynosi 75% kosztów kwalifikowanych.

  Orientacyjny koszt całkowity docelowego projektu wynosi 2 500 000,00 PLN.

  Przewidywany okres realizacji projektu to rok 2014 - 2015 (dokumentacja).

  Instytucją odpowiedzialną za realizację projektu jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu.

  Założenia projektu spełniają kryteria dostępu (kwalifikowalność projektu, kwalifikowalność beneficjenta oraz dostępność środków finansowych w ramach alokacji danego priorytetu programu operacyjnego) określone w Uchwale Nr 25/2010 Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
  (KM WRPO) z dnia 28 czerwca 2010r.

  Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował, że przedmiotowy projekt spełnia następujące kryteria strategiczne (przyjęte Uchwałą nr 25/2010 KM WRPO oraz Uchwałą
  nr 4151/2010 ZWW z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie przyjęcia Zasad wprowadzania projektów do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013):

  1. Strategiczny charakter projektu.
  2. Zgodność projektu z celami Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku, regionalnych strategii sektorowych i Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
  3. Istotny wpływ projektu na osiągnięcie wskaźników WRPO.
  4. Specyfika i innowacyjność projektu.
  5. Obszar i skala oddziaływania projektu.
  6. Oddziaływanie projektu na sferę społeczną.

  Zgodnie z Wytycznymi MRR w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych zostaje umieszczony na stronie internetowej
  w celu poddania procesowi konsultacji społecznych.

  Uwagi i opinie do projektu należy przesyłać na załączonym formularzu i wyłącznie drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 14 lutego 2014 roku.

  Data publikacji: 31.01.2014 r.
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
  Departament Polityki Regionalnej
  Oddział Koordynacji Zarządzania

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  13581913

  Odwiedza nas 390 gości oraz 0 użytkowników.