3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Konsultacje społeczne propozycji nowego projektu kluczowego w ramach WRPO – „Dokumentacja techniczna Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)”

   

  Informujemy, że można zgłaszać uwagi i opinie do projektu „Dokumentacja techniczna Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)” przewidzianego do realizacji w ramach Działania 7.1. „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO” Schemat II „Inwestycje strategiczne”, jako projektu kluczowego.

  Przedmiotem projektu jest dokumentacja projektowa, na podstawie której Samorząd Województwa Wielkopolskiego będzie realizował (budował oraz wdrażał) projekt docelowy – System Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego. Opracowanie niniejszej dokumentacji, będzie uszczegółowieniem „Koncepcji SIPWW” w zakresie opisu technicznego poszczególnych elementów systemu, struktur baz danych, w tym m. in. komponentów służących realizacji zadań Infrastruktury Informacji Przestrzennej (IIP) oraz dedykowanych aplikacji SIPWW wspierających realizację zadań Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

  Zakłada się, iż opracowany w ramach tego zadania projekt techniczny zawierać będzie model bazy danych w języku UML, model wymagań funkcjonalnych oraz szczegółowe określenie architektury fizycznej, w tym dobranie właściwej granulacji i zdefiniowanie usług/komponentów SIPWW w architekturze SOA, wskazanej jako rekomendowana
  w „Koncepcji SIPWW”

  Przedmiotem docelowego przedsięwzięcia jest budowa systemu informatycznego SIPWW oraz dostawa niezbędnej infrastruktury teleinformatycznej, jak również opracowanie georeferencyjnych i tematycznych baz danych. Nowe jakościowo, elektroniczne usługi administracji publicznej, umożliwiają bardziej efektywne zarządzanie przestrzenią województwa, dostarczają zarazem dedykowane usługi związane z budową i promowaniem oferty inwestycyjnej regionu, dostęp do informacji środowiskowej oraz turystycznej, wspierają proces zagospodarowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami, jak również wspierają działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa publicznego i zarządzania infrastrukturą krytyczną w zakresie zarządzania kryzysowego.


  Projekt realizowany będzie w Mieście Poznań.

  Orientacyjny koszt całkowity projektu polegającego na przygotowaniu dokumentacji wynosi 600 000 PLN. Maksymalny przewidywalny poziom dofinansowania projektu
  w przedmiotowym Schemacie 7.1 wynosi 75% kosztów kwalifikowanych.

  Orientacyjny koszt całkowity docelowego projektu wynosi 19 600 000,00 PLN.

  Przewidywany okres realizacji projektu to II – IV kwartał 2014 (dokumentacja).

  Instytucją odpowiedzialną za realizację projektu jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego – Departament Geodezji, Kartografii i Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.

  Założenia projektu spełniają kryteria dostępu (kwalifikowalność projektu, kwalifikowalność beneficjenta oraz dostępność środków finansowych w ramach alokacji danego priorytetu programu operacyjnego) określone w Uchwale Nr 25/2010 Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
  (KM WRPO) z dnia 28 czerwca 2010r.

  Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował, że przedmiotowy projekt spełnia następujące kryteria strategiczne (przyjęte Uchwałą nr 25/2010 KM WRPO oraz Uchwałą nr 4151/2010 ZWW z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie przyjęcia Zasad wprowadzania projektów do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013):

  1.     Strategiczny charakter projektu.
  2.     Zgodność projektu z celami Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku, regionalnych strategii sektorowych i Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
  3.     Istotny wpływ projektu na osiągnięcie wskaźników WRPO.
  4.     Specyfika i innowacyjność projektu.
  5.     Obszar i skala oddziaływania projektu.
  6.     Oddziaływanie projektu na sferę społeczną.

  Zgodnie z Wytycznymi MRR w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych zostaje umieszczony na stronie internetowej
  w celu poddania procesowi konsultacji społecznych.

  Uwagi i opinie do projektu należy przesyłać na załączonym formularzu i wyłącznie drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 27 lutego 2014 roku.

  Informujemy, że proces konsultacji społecznych projektu zakończył się w dniu 27 lutego 2014 roku.

  Data publikacji: 13.02.2014 r.
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
  Departament Polityki Regionalnej
  Oddział Koordynacji Zarządzania

   

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  13581336

  Odwiedza nas 576 gości oraz 0 użytkowników.