3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Konsultacje społeczne propozycji nowego projektu kluczowego w ramach WRPO – „Wyposażenie Centrum Edukacyjnego Usług Elektronicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w innowacyjną infrastrukturę informatyczną”

   

  Informujemy, że można zgłaszać uwagi i opinie do projektu „Wyposażenie Centrum Edukacyjnego Usług Elektronicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w innowacyjną infrastrukturę informatyczną” przewidzianego do realizacji w ramach Działania 2.9 „Informatyzacja sektora publicznego”, jako projektu kluczowego.

  Przedmiotem projektu pn. ”Wyposażenie Centrum Edukacyjnego Usług Elektronicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w innowacyjną infrastrukturę informatyczną” jest wyposażenie laboratoriów dydaktycznych w nowoczesny sprzęt informatyczny dla potrzeb prowadzenia zajęć na innowacyjnych kierunkach związanych
  z technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi (ICT) w nowopowstałym budynku Centrum Edukacyjnego Usług Elektronicznych (CEUE) Uniwersytetu Ekonomicznego
  w Poznaniu.

  W ramach projektu planuje się:

  1. Wyposażenie laboratoriów i sal seminaryjnych w urządzenia prezentacji i dostępu.

  2. Budowę infrastruktury obliczeniowej i pamięci masowej.

  3. Budowę infrastruktury sieciowej.

  4. Budowę infrastruktury wideoprezentacji, teleobecności i wideokonferencji.

  Proponowany projekt stanowi odpowiedź na problem niedoboru wykwalifikowanych kadr na obszarze Województwa poprzez zapewnienie odpowiedniej bazy infrastrukturalnej, pozwalającej studentom na zdobywanie wykształcenia z zakresu zastosowania informatyki w gospodarce. Przedmiotowa inwestycja ma na celu wyposażenie laboratoriów znajdujących się w nowo powstającym Centrum Edukacyjnym Usług Elektronicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Budynek ten będzie miejscem realizacji zajęć edukacyjnych, w tym zajęć wykładowych, laboratoryjnych i seminaryjnych Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej, realizowanego przez katedry Informatyki Ekonomicznej, Ekonomii Matematycznej, Logistyki Międzynarodowej oraz Technologii Informacyjnych.

  Projekt wpisuje się w Strategię Rozwoju Województwa Wielkopolskiego i jest zgodny z założeniami dokumentu „Wielkopolska 2020 Zaktualizowana Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku”, w tym w szczególności z:

  a) celem operacyjnym 4.1 – Rozwój metropolii poznańskiej,

  b) celem operacyjnym 6.5. – Tworzenie warunków rozwoju inteligentnych specjalizacji, w tym wspieranie sektorów kreatywnych w gospodarce,

  c) celem operacyjnym 7.2  - Wsparcie szkolnictwa wyższego.

  Instytucją odpowiedzialną za realizację projektu jest Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

  Orientacyjny koszt całkowity projektu wynosi 7 650 000,00 PLN. Wnioskowany przez Beneficjenta poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych tj. 6 502 500,00 PLN.

  Przewidywany okres realizacji projektu to lata 2014 (III kwartał) – 2015 (III kwartał).

  Założenia projektu spełniają kryteria dostępu (kwalifikowalność projektu, kwalifikowalność beneficjenta oraz dostępność środków finansowych w ramach alokacji danego priorytetu programu operacyjnego) określone w Uchwale Nr 25/2010 Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
  (KM WRPO) z dnia 28 czerwca 2010r.

  Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował, że przedmiotowy projekt spełnia następujące kryteria strategiczne (przyjęte Uchwałą nr 25/2010 KM WRPO oraz Uchwałą nr 4151/2010 ZWW z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie przyjęcia Zasad wprowadzania projektów do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013):

  1. Strategiczny charakter projektu
  2. Zgodność projektu z celami Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku, regionalnychstrategii  sektorowych i Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
  3. Istotny wpływ projektu na osiągnięcie wskaźników WRPO.
  4. Specyfika i innowacyjność projektu.
  5. Obszar i skala oddziaływania projektu.
  6. Oddziaływanie projektu na sferę społeczną.

  Zgodnie z Wytycznymi MRR w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych, projekt zostaje umieszczony na stronie internetowej w celu poddania procesowi konsultacji społecznych. Uwagi i opinie do projektu należy przesyłać do dnia 5 września br. na załączonym formularzu i wyłącznie drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

  Data publikacji: 21.08.2014 r.
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
  Departament Polityki Regionalnej
  Oddział Koordynacji Zarządzania

   

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  15142402

  Odwiedza nas 225 gości oraz 0 użytkowników.