3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy
  I Konkurs_dziennikarski


  Konkurs dziennikarski_ZW


  konkurs mlodzi wiedza

  Zobacz również


   baner1014
  inicjatywa wielkopolska

  Filmy promujące WRPO

  Mapa projektow_baner_210

  AktualnosciKontaktNewsletterMapa dotacji

  Konsultacje społeczne propozycji nowego projektu kluczowego w ramach WRPO - „Wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu dla potrzeb Centrum Symulacji Stomatologicznej”

  Informujemy, że można zgłaszać uwagi i opinie do projektu „Wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu dla potrzeb Centrum Symulacji Stomatologicznej” przewidzianego do realizacji w ramach Działania 5.1 „Infrastruktura szkolnictwa wyższego”, jako projektu kluczowego.

  Przedmiotem projektu jest wyposażenie dotychczasowych pomieszczeń dydaktycznych oraz dodatkowego pomieszczenia celem stworzenia nowoczesnego Centrum Symulacji Stomatologicznej. Integralną część projektu stanowić będzie niezbędne dostosowanie pomieszczeń do wymagań, jakie stawia instalacja pomocy dydaktycznych fantomów dla dydaktyki przedklinicznej. Prace te dotyczą m.in. wykonania przyłączy elektrycznych, wodnych, powietrza celem stworzenia zasilania pneumatycznego wraz z odpowiednimi pompami tłocząco-ssącymi.

  Nowoczesne Centrum Symulacji Stomatologicznej pozwoli na pełne realizowanie potrzeb nowoczesnych technik edukacyjnych Wydziału II Lekarsko-Stomatologicznego. Umożliwi także spełnienie zadań Uczelni, wynikających z reformy systemu nauczania Ministerstwa Zdrowia w wyniku której zlikwidowano formalnie rok stażowy i całkowicie zreorganizowano ostatni rok nauczania na uczelniach medycznych, przez co ciężar praktycznej nauki zawodu spoczywa na uczelniach medycznych. Centrum Symulacji Stomatologicznej nie tylko umożliwi prowadzenie zajęć dydaktycznych, ale również zorganizowanie egzaminów klinicznych dla studentów Uczelni. Projekt będzie kierowany do krajowych studentów kierunku lekarsko-dentystycznego, kształconych w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym.

  Projekt przyczyni się do osiągnięcia Celu operacyjnego 7.2 „Wsparcie szkolnictwa wyższego„ Zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020r. Wielkopolska 2020.

  Instytucją odpowiedzialną za realizację projektu jest Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.    Orientacyjny koszt całkowity projektu wynosi 6 555 900,00 PLN, natomiast wysokość kosztów kwalifikowanych 5 330 000,00PLN. Wnioskowany przez Beneficjenta poziom dofinansowania wynosi 75% kosztów kwalifikowanych tj. 3 997 500,00 1 PLN.

  Przewidywany okres realizacji projektu to lata 2014 –  2015.

  Założenia projektu spełniają kryteria dostępu (kwalifikowalność projektu, kwalifikowalność beneficjenta oraz dostępność środków finansowych w ramach alokacji danego priorytetu programu operacyjnego) określone w Uchwale Nr 25/2010 Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
  (KM WRPO) z dnia 28 czerwca 2010r.

  Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował, że przedmiotowy projekt spełnia następujące kryteria strategiczne (przyjęte Uchwałą nr 25/2010 KM WRPO oraz Uchwałą nr 4151/2010 ZWW z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie przyjęcia Zasad wprowadzania projektów do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Wielkopolskiego Regionalnego

  Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013):

  1.    Strategiczny charakter projektu.
  2.    Zgodność projektu z celami Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku, regionalnych strategii sektorowych i Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
  3.    Istotny wpływ projektu na osiągnięcie wskaźników WRPO.
  4.    Specyfika i innowacyjność projektu.
  5.    Obszar i skala oddziaływania projektu.
  6.    Oddziaływanie projektu na sferę społeczną.

  Zgodnie z Wytycznymi MRR w zakresie jednolitego systemu zarządzania
  i monitorowania projektów indywidualnych, projekt zostaje umieszczony na stronie internetowej w celu poddania procesowi konsultacji społecznych.

  Uwagi i opinie do projektu należy przesyłać do dnia 10 października br. na załączonym formularzu i wyłącznie drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


  1 Na dzień 19.09.2014r. dostępna alokacja w Działaniu 5.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego nie pozwala na dofinansowanie projektu w pełnej wnioskowanej przez Beneficjenta kwocie tj. 75%  kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Ostateczna kwota dofinansowania projektu uzależniona jest od dostępności środków w Działaniu  5.1 i możliwe jest jej zwiększenie na kolejnych etapach procedowania do kwoty stanowiącej 75% kosztów kwalifikowalnych inwestycji. Na dofinansowanie projektu składały się będą środki EFRR  lub środki EFRR i BP w zależności od dostępności środków.

  Data publikacji: 25.09.2014 r.
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
  Departament Polityki Regionalnej
  Oddział Koordynacji i Zarządzania

   

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Galeria filmowa

  galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  13883900

  Odwiedza nas 163 gości oraz 0 użytkowników.