3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Konsultacje społeczne propozycji nowego projektu kluczowego w ramach WRPO – „Adaptacja podcienia budynku Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na potrzeby Hospicjum Palium”

  Informujemy, że można zgłaszać uwagi i opinie do projektu „Adaptacja podcienia budynku Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na potrzeby Hospicjum Palium”, jako projektu kluczowego.

  Przedmiotem projektu jest adaptacja podcieni, które powstały w rezultacie wcześniejszej rozbudowy i nadbudowy budynku głównego Hospicjum Palium. W wyniku zabudowy podcieni powstaną nowe pomieszczenia, uzupełniające i wzbogacające istniejącą funkcję w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych. Nowoprojektowana część zostanie połączona z istniejącym budynkiem poprzez korytarz przy istniejącej klatce schodowej oraz hol wejściowy, utworzony od strony zachodniej. Zaprojektowano również platformę pionową umożliwiającą połączenie nowoprojektowanej części z pomieszczeniami na kondygnacji piwnicznej, gdzie znajduje się centrum rehabilitacji.

  Działania projektowe pozwolą dostosować infrastrukturę społeczną do potrzeb oraz warunków występujących w województwie wielkopolskim. Adaptacja istniejących obiektów pozwoli na powstanie nowych pomieszczeń rehabilitacyjnych, szkoleniowych oraz terapii kreatywnej. Funkcje społeczne Hospicjum realizowane na nowopowstałej infrastrukturze przyczynia się do ograniczenia zdiagnozowanych problemów społecznych województwa.

  Realizacja tego przedsięwzięcia wymaga wszechstronnych działań, takich jak: zapewnienie wsparcia psychologicznego, społecznego, socjalnego i duchownego rodzinom w czasie trwania choroby i osierocenia oraz dążenie do osiągniecia wysokiej opieki sprawowanej zgodnie z zasadami humanizmu.

  Projekt wpisuje się w Strategię Rozwoju Województwa Wielkopolskiego i jest zgodny z założeniami dokumentu „Wielkopolska 2020 Zaktualizowana Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku”, w tym w szczególności z:

  a)      Celem operacyjnym 8.3  - Poprawa stanu zdrowia i opieki zdrowotnej.

  b)      Celem operacyjnym 8.5 – Wzmacnianie włączenia społecznego.

  c)      Celem operacyjnym 8.6 – Wzmocnienie systemu usług i pomocy społecznej.

  d)      Celem operacyjnym 8.8 – budowa kapitału społecznego na rzecz społeczeństwa obywatelskiego.

       Instytucją odpowiedzialną za realizację projektu jest Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

  Orientacyjny koszt całkowity projektu wynosi  625 430,45 PLN. Wnioskowany przez Beneficjenta poziom dofinansowania wynosi 75% kosztów kwalifikowalnych tj. 469 072,84 PLN[1].

  Założenia projektu spełniają kryteria dostępu (kwalifikowalność projektu, kwalifikowalność beneficjenta oraz dostępność środków finansowych w ramach alokacji danego priorytetu programu operacyjnego) określone w Uchwale Nr 25/2010 Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (KM WRPO) z dnia 28 czerwca 2010 r.

  Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował, że przedmiotowy projekt spełnia następujące kryteria strategiczne (przyjęte Uchwałą nr 25/2010 KM WRPO oraz Uchwałą nr 4151/2010 ZWW z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie przyjęcia Zasad wprowadzania projektów do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013):

  1. Strategiczny charakter projektu.
  2. Zgodność projektu z celami Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku, regionalnych strategii sektorowych i Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
  3. Istotny wpływ projektu na osiągnięcie wskaźników WRPO.
  4. Specyfika i innowacyjność projektu.
  5. Obszar i skala oddziaływania projektu.
  6. Oddziaływanie projektu na sferę społeczną.

  Zgodnie z Wytycznymi MRR w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych, projekt zostaje umieszczony na stronie internetowej w celu poddania procesowi konsultacji społecznych.

  [1] Na dofinansowanie projektu składały się będą środki EFRR  lub środki EFRR i BP w zależności od dostępności środków.

  Uwagi i opinie do projektu należy przesyłać do dnia 24 października br. na załączonym formularzu i wyłącznie drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Data publikacji: 9.10.2014 r.
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
  Departament Polityki Regionalnej
  Oddział Koordynacji Zarządzania

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  13440749

  Odwiedza nas 322 gości oraz 0 użytkowników.