3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy
  I Konkurs_dziennikarski


  Konkurs dziennikarski_ZW


  konkurs mlodzi wiedza

  Zobacz również


   baner1014
  inicjatywa wielkopolska

  Filmy promujące WRPO

  Mapa projektow_baner_210

  AktualnosciKontaktNewsletterMapa dotacji

  Konsultacje społeczne propozycji nowego projektu kluczowego w ramach WRPO – Opracowanie dokumentacji Centrum Treningowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego”

  Informujemy, że można zgłaszać uwagi i opinie do projektu  Opracowanie dokumentacji Centrum Treningowego w celu realizacji projektu pn. „Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” przewidzianego do realizacji w ramach Działania7.1„Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne”jako projektu kluczowego.

  Przedmiotem projektu jest przygotowanie dokumentacji dla Centrum Treningowego w Grzymisławicach. Zakres projektu obejmował będzie: dokumentację koncepcyjną z wizualizacją, mapy geodezyjne, dokumentację geodezyjną, geologiczno - inżynierską i hydrologiczną, pozwolenia wodno-prawne, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, projekty budowlane, wykonawcze, kosztorysy, operat wodno-prawny oraz specyfikację techniczną sprzętu i wyposażenia. Wykonanie dokumentacji pozwoli uzyskać wszelkie pozwolenia na budowę oraz zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura 2000.

  Przedmiotem docelowego przedsięwzięcia jest budowa Centrum Treningowego dla Powiatowego Centrum Edukacji Zawodowej we Wrześni, dostosowującego infrastrukturę szkolnictwa zawodowego na potrzeby rozwoju Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej. Przedsięwzięcie docelowe ma jednak szerszy, bardziej kompleksowy charakter i obejmuje również modernizację istniejących pracowni przy PCEZ (Centrum Oświatowe), modernizację bazy noclegowej (remontu bursy i internatu), budowę zaplecza dydaktyczno-sportowego.

  Projekt realizowany będzie w miejscowości Grzymisławice, Gmina Września, Powiat Wrzesiński.

  Realizacja projektu „Opracowanie dokumentacji Centrum Treningowego w celu realizacji projektu pn. Rozwój szkolnictwa zawodowego na terenie powiatu wrzesińskiego” zwiększy gotowość powiatu wrzesińskiego do realizacji inwestycji i umożliwi aplikowanie o dofinansowanie ze środków europejskich w początkowym okresie wdrażania perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

  Instytucją odpowiedzialną za realizację projektu jest Powiat Wrzesiński.

  Orientacyjny koszt całkowity projektu wynosi 800 000 PLN. Maksymalny przewidywalny poziom dofinansowania projektu w przedmiotowym Schemacie 7.1 wynosi 75% kosztów kwalifikowanych .

  Orientacyjny koszt całkowity docelowego projektu (kwota dotyczy projektu kompleksowego, a nie tylko części dotyczącej Centrum Treningowego w Grzymisławicach) wynosi 103 960 000 zł.

  Przewidywany okres realizacji projektu to styczeń- czerwiec 2015 roku, natomiast okres realizacji docelowego przedsięwzięcia planowany jest na lata 2015-2017.

  Założenia projektu spełniają kryteria dostępu (kwalifikowalność projektu, kwalifikowalność beneficjenta oraz dostępność środków finansowych w ramach alokacji danego priorytetu programu operacyjnego) określone w Uchwale Nr 25/2010 Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
  (KM WRPO) z dnia 28 czerwca 2010r.

  Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował, że przedmiotowy projekt spełnia następujące kryteria strategiczne (przyjęte Uchwałą nr 25/2010 KM WRPO oraz Uchwałą nr 4151/2010 ZWW z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie przyjęcia Zasad wprowadzania projektów do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013):

  1. Strategiczny charakter projektu
  2. Zgodność projektu z celami Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku, regionalnych strategii sektorowych i Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
  3. Istotny wpływ projektu na osiągnięcie wskaźników WRPO
  4. Specyfika i innowacyjność projektu
  5. Obszar i skala oddziaływania projektu
  6. Oddziaływanie projektu na sferę społeczną

  Zgodnie z Wytycznymi MRR w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych zostaje umieszczony na stronie internetowej w celu poddania procesowi konsultacji społecznych.

  Uwagi i opinie do projektu należy przesyłać na załączonym formularzu i wyłącznie drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 19 grudnia 2014 roku.

  Data publikacji: 5.12.2014 r.
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
  Departament Polityki Regionalnej
  Oddział Koordynacji Zarządzania

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Galeria filmowa

  galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  13591441

  Odwiedza nas 365 gości oraz 0 użytkowników.