3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Konsultacje społeczne propozycji nowego projektu kluczowego w ramach WRPO „Rozbudowa infrastruktury informatycznej w celu poprawy jakości obsługi pacjentów i dostępności do e-usług medycznych w GPSK w Poznaniu”

  Informujemy, że można zgłaszać uwagi i opinie do projektu „Rozbudowa infrastruktury informatycznej w celu poprawy jakości obsługi pacjentów i dostępności do e-usług medycznych w GPSK w Poznaniu” przewidzianego do realizacji w ramach Działania 2.7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, jako projektu kluczowego.

  Przedmiotem projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury informatycznej w celu poprawy jakości obsługi pacjentów i dostępności do e-usług medycznych w GPSK w Poznaniu ” jest poprawa stanu infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w sektorze ochrony zdrowia poprzez:

  • wdrożenie i uruchomienie usług e-rejestracja, e-wyniki, archiwum dokumentów cyfrowych wraz z podpisem (w zakresie diagnostyki i poradni),
  • zakup sprzętu informatycznego (serwery, macierz dyskowa, urządzenia aktywne, tablety medyczne, sprzęt komputerowy),
  • modernizacja sieci komputerowej wraz z siecią bezprzewodową oraz hotspotami i infokioskami,
  • usprawnienie informatycznego systemu medycznego i administracyjnego.

  Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia spowoduje także osiągnięcie celów pośrednich, wśród których można wymienić przede wszystkim:

  • poprawę jakości obsługi pacjentów,
  • rozwój technologiczny placówki poprzez wzrost wykorzystania nowoczesnych instrumentów informatycznych,
  • stworzenie placówki przyjaznej pacjentowi,
  • skrócenie czasu tworzenia dokumentacji medycznej,
  • wzrost dostępności do usług medycznych oferowanych przez szpital,
  • poprawa dostępu pacjentów, w tym osób niepełnosprawnych do informacji medycznej.

  W ramach wydatków inwestycyjnych planowany jest zakup  serwerów z macierzami dyskowymi, urządzeń aktywnych oraz sprzętu komputerowego. Realizacja przedmiotowego projektu umożliwi uruchomienie następujących e-usług:

  • e-rejestracja, e-wyniki i archiwum dokumentów cyfrowych wraz z podpisem (w zakresie diagnostyki i poradni)
  • e-informacja i e-konsultacje.

  Ginekologiczno – Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego (GPSK UM) jest ośrodkiem III stopnia referencyjności w ginekologii, położnictwie oraz neonatologii, realizuje największą liczbę porodów w Polsce, a co za tym idzie posiada ogromne pokłady wiedzy w tym zakresie (w szpitalu zatrudnionych jest 2 konsultantów wojewódzkich: w dziedzinie ginekologii i położnictwa oraz neonatologii). Portal edukacyjny umożliwi dostęp do tej wiedzy.

  Projekt wpisuje się w Strategię Rozwoju Województwa Wielkopolskiego i jest zgodny z założeniami dokumentu „Wielkopolska 2020 Zaktualizowana Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku”, w tym w szczególności z:

  a)           celem operacyjnym 1.3. Rozbudowa infrastruktury na rzecz społeczeństwa informacyjnego.

    Instytucją odpowiedzialną za realizację projektu jest Ginekologiczno – Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

    Orientacyjny koszt całkowity projektu wynosi 2 586 000,00 PLN. Wnioskowany przez Beneficjenta poziom dofinansowania wynosi 99%[1] kosztów kwalifikowalnych tj. 2 560 000,00 PLN[2].

  Przewidywany okres realizacji projektu to rok 2015 (II – III kwartał) .

  Założenia projektu spełniają kryteria dostępu (kwalifikowalność projektu, kwalifikowalność beneficjenta oraz dostępność środków finansowych w ramach alokacji danego priorytetu programu operacyjnego) określone w Uchwale Nr 25/2010 Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (KM WRPO) z dnia 28 czerwca 2010r.

  Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował, że przedmiotowy projekt spełnia następujące kryteria strategiczne (przyjęte Uchwałą nr 25/2010 KM WRPO oraz Uchwałą nr 4151/2010 ZWW z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie przyjęcia Zasad wprowadzania projektów do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013):

  1. Strategiczny charakter projektu
  2. Zgodność projektu z celami Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku, regionalnych strategii sektorowych i Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
  3. Istotny wpływ projektu na osiągnięcie wskaźników WRPO
  4. Specyfika i innowacyjność projektu
  5. Obszar i skala oddziaływania projektu
  6. Oddziaływanie projektu na sferę społeczną

  Zgodnie z Wytycznymi MRR w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych zostaje umieszczony na stronie internetowej w celu poddania procesowi konsultacji społecznych.

  Uwagi i opinie do projektu należy przesyłać na załączonym formularzu i wyłącznie drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 10 lutego 2015 roku.

  [1] W związku ze zgłoszeniem kilku projektów indywidualnych do Działania 2.7, środki pozostające w Działaniu 2.7  nie pozwalają na dofinansowanie projektu w pełnej wysokości (tj. 99% kosztów kwalifikowalnych inwestycji). Sytuacja może ulec zmianie w wyniku zmian kursu Euro lub np. realokacji w ramach WRPO 2007-2013.

  [2] Na dofinansowanie projektu składały się będą środki EFRR lub środki EFRR i BP w zależności od dostępności środków.

  Data publikacji: 27.01.2015 r.
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
  Departament Polityki Regionalnej
  Oddział Koordynacji Zarządzania

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  14935536

  Odwiedza nas 284 gości oraz 0 użytkowników.