3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Konsultacje społeczne propozycji nowego projektu kluczowego w ramach WRPO - „Zakup sprzętu medycznego dla Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu” na Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych (Działanie 5.3 „Poprawa w

  Informujemy, że można zgłaszać uwagi i opinie do projektu „Zakup sprzętu medycznego dla Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu” na Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych (Działanie 5.3 „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie” przewidzianego do realizacji w ramach Działania 5.3 „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie”, Schemat II „Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia”, jako projektu kluczowego.

   

   

  Przedmiotem projektu jest optymalne wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu poprzez zakup niezbędnego sprzętu medycznego obejmujące następujące pozycje:

  1. Sprzęt ratujący życie (respirator, defibrylator).
  2. Sprzęt diagnostyczny (bodypletyzator, videokolonoskop)
  3. Wyposażenie bezpośrednio wspomagające proces leczenia (łóżka szpitalne, szafki przyłóżkowe, stoliki, wózki zabiegowe i do transportu chorych, wózek opatrunkowy, meble szpitalne).
  4. Sprzęt do diagnostyki laboratoryjnej (palnik laboratoryjny, wirówka stołowa, zamrażarka niskotemperaturowa do przechowywania osocza).
  5. Sprzęt rehabilitacyjny (aparat do terapii ultradźwiękami, elektroterapii, krioterapii, magnetoterapii, sonda laserowa, stół do drenażu, materace do ćwiczeń, aparat do masażu wibracyjnego).
  6. Sprzęt doskonalący personel medyczny (stymulatory pacjenta wraz z osprzętem).

  Projekt realizowany będzie w miejscowości Poznań, Chodzież (powiat chodzieski), Ludwikowo (Powiat poznański, gmina Mosina) .

  Realizacja niniejszego projektu przyczyni się do poprawy jakości swoich usług, zwiększy dostępność do usług, które świadczy, usprawni i poprawi wczesne diagnozowanie oraz leczenie chorób, ułatwi dostęp do wysokospecjalistycznych świadczeń zdrowotnych. Zakup nowej aparatury oznacza również szereg efektów, których nie da się skwantyfikować, jak np. podniesienie jakości leczenia i diagnostyki, zapewnienie nowoczesnej i opartej na najnowszej technologii aparatury, większej dokładności pomiarowej o lepszych parametrach technicznych i większej dokładności pomiarowej.

  Realizacja niniejszego projektu pozwoli dostosować program leczenia do nowoczesnych metod w zakresie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji z uwagi na zakup sprzętu medycznego, który znacząco wpłynie na polepszenie jakości życia pacjentów ze schorzeniami układu oddechowego. Konieczność realizacji projektu potwierdzają potrzeby społeczeństwa, mierzone poprzez długi czasokres oczekiwania na uzyskanie wysokospecjalistycznej usługi medycznej.

  Projekt w znacznym stopniu wpisuje się w strategie i polityki zdrowotne zarówno na poziomie regionalnym, jak i krajowym. Działania ujęte w przedmiotowym projekcie są zgodne z:

  -       zapisami Zaktualizowanej Strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do roku 2020. Wielkopolska 2020 , cel strategiczny 4 Zwiększanie konkurencyjności metropolii poznańskiej i innych ośrodków wzrostu w województwie, cel operacyjny 4.1 Rozwój metropolii poznańskiej.

  -       Celami Narodowego Programu Zdrowia, cel strategiczny 2 Zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu nowotworów złośliwych, cel strategiczny 6 Zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego, cel strategiczny 7 Zwiększenie skuteczności zapobiegania chorobom zakaźnym i zakażeniom, cel operacyjny 14 Usprawnienie wczesnej diagnostyki i czynnej opieki nad osobami zagrożonymi chorobami układu krążenia, udarami mózgowymi, nowotworami, powikłaniami cukrzycy, chorobami układu oddechowego oraz chorobami reumatycznymi.

  Przedmiotowy projekt ma również kluczowe znaczenie z punktu widzenia celów Narodowego Planu Zdrowotnego.

  Instytucją odpowiedzialną za realizację projektu jest Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów.

       Orientacyjny koszt całkowity projektu wynosi 1 800 000,00 PLN. Przewidywany poziom dofinansowania projektu wynosi 99% kosztów kwalifikowanych.

  Okres realizacji projektu to lata 2008 – 2015.

       Założenia projektu spełniają kryteria dostępu (kwalifikowalność projektu, kwalifikowalność beneficjenta oraz dostępność środków finansowych w ramach alokacji danego priorytetu programu operacyjnego) określone w Uchwale Nr 25/2010 Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
  (KM WRPO) z dnia 28 czerwca 2010r.

  Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował, że przedmiotowy projekt spełnia następujące kryteria strategiczne (przyjęte Uchwałą nr 25/2010 KM WRPO oraz Uchwałą
  nr 4151/2010 ZWW z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie przyjęcia Zasad wprowadzania projektów do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013):

  1. Strategiczny charakter projektu
  1. Zgodność projektu z celami Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku, regionalnych strategii sektorowych i Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
  2. Istotny wpływ projektu na osiągnięcie wskaźników WRPO
  3. Specyfika i innowacyjność projektu
  4. Obszar i skala oddziaływania projektu
  5. Oddziaływanie projektu na sferę społeczną

  Zgodnie z Wytycznymi MRR w zakresie jednolitego systemu zarządzania
  i monitorowania projektów indywidualnych zostaje umieszczony na stronie internetowej
  w celu poddania procesowi konsultacji społecznych.

  Uwagi i opinie do projektu należy przesyłać na załączonym formularzu i wyłącznie drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 27 maja 2016 roku. 

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  15959027

  Odwiedza nas 253 gości oraz 0 użytkowników.