Zakończono ocenę formalną projektu kluczowego samorządu woj. wielkopolskiego (obwodnica Murowanej Gośliny) w Działaniu 2.1

25 stycznia 2010 roku zakończono ocenę formalną projektu kluczowego pt.: „Droga nr 196 obwodnica m. Murowana Goślina – budowa obwodnicy o dł. 9,3 km”, złożonego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Projekt przeszedł pozytywnie etap oceny formalnej i został przekazany do oceny merytorycznej.

Zadanie ubiega się o wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 - Działanie 2.1 „Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu)”.

Data publikacji: 28.01.2010r.
Oddział Oceny Formalnej Projektów Infrastrukturalnych
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego