Zakończono ocenę formalną projektu kluczowego (droga nr 434) samorządu województwa wielkopolskiego w Działaniu 2.1

13 kwietnia 2010 roku zakończono ocenę formalną projektu kluczowego pt.: „Droga Nr 434 odc. od drogi nr 36 do m. Śrem – przebudowa drogi na odcinku o dł. 42,791km”, złożonego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Projekt przeszedł pozytywnie etap oceny formalnej i został przekazany do oceny merytorycznej.

Zadanie ubiega się o wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 - Działanie 2.1 „Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu)”.

Data publikacji: 19.04.2010 r.
Oddział Oceny Formalnej Projektów Infrastrukturalnych
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego