Informacja o zakończeniu oceny formalnej wniosków dla Działania 3.4 w ramach projektu kluczowego „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, uprzejmie informuje, że jako Instytucja Pośrednicząca we wdrażaniu Priorytetu III Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, zakończył ocenę formalną wniosków dla Działania 3. 4 „Gospodarka wodno -ściekowa” w ramach projektu kluczowego „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć”.

W miesiącu maju 2010 r. zakończono ocenę formalną wniosku Gminy Szamocin, w czerwcu 2010 r. Gminy Lubasz, w lipcu 2010 r. Gminy Miasteczko Krajeńskie i Gminy Wyrzysk, w sierpniu 2010 r. Gminy Białośliwie, we wrześniu 2010 r. Gminy Ujście, w październiku 2010 r. Gminy i Miasta Krajenka, a także - w październiku 2010 r. Gminy i Miasta Krajenka i w listopadzie 2010 r. Gminy Ujście (ponowna ocena).

Oddział Koordynacji Zarządzania
Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu