Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 3.4 w ramach projektu kluczowego „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć”

Uprzejmie informujemy, że poniżej zamieszczamy Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 4244/2010 z dnia 29 lipca br., Nr 4259/2010 z dnia 5 sierpnia br oraz 4361/2010 z dnia 26 sierpnia br w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w ramach Działania 3.4 „Gospodarka wodno -ściekowa”,

Priorytet III „Środowisko przyrodnicze” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Jednocześnie informujemy, że Beneficjenci zostaną poinformowani pisemnie o wynikach wyboru.

Poniżej zamieszczamy również Uchwałę Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 4755/2010 z dnia 25 listopada 2010 w sprawie wyboru do dofinansowania projektu Gminy Ujście zgłoszonego w ramach projektu kluczowego „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć” dla Działania 3.4. Gospodarka wodno – ściekowa, znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

oraz Uchwałę Zarządu Województwa Wielkopolskiego Nr 45/2010 z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru do dofinansowania projektu Gminy i Miasta Krajenka zgłoszonego w ramach projektu kluczowego „Ochrona wód zlewni rzeki Noteć” dla Działania 3.4. Gospodarka wodno – ściekowa, znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Oddział Koordynacji Zarządzania
Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu