Zakończono ocenę formalną projektów kluczowych w Działaniu 5.3

W związku z zakończeniem 20 kwietnia 2012 roku oceny formalnej projektów kluczowych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 - Działanie 5.3 „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie”,

Schemat II „Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia" informujemy, iż projekty:

    • „Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia - Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie, zadanie 1” złożony przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie
    • „Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia – Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych "Dziekanka" im. Aleksandra Piotrowskiego w Gnieźnie” złożony przez Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka”

przeszły pozytywnie etap oceny formalnej i zostały przekazane do oceny merytorycznej.

Data publikacji: 23.04.2012 r.
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego