Zakończno ocenę formalną projektu kluczowego Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej w ramach działania 6.1

29 października 2012 roku zakończono ocenę formalną projektu kluczowego w ramach Działania 6.1 „Turystyka”, Schemat II „Promocja i informacja turystyczna" WRPO na lata 2007 – 2013.

Projekt pt.: „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski” złożony przez Wielkopolską Organizację Turystyczną przeszedł pozytywnie etap oceny formalnej i został przekazany do oceny merytorycznej.

Data publikacji: 30.10.2012r.
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego