Informacja o wyborze do dofinansowania projektu kluczowego Powiatu Poznańskiego w ramach działania 2.2, schemat II

22 marca 2013 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę o wyborze projektu kluczowego pt.: „Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 2512P (ul.Rabowicka) z drogą krajową nr 92 wraz z drogami serwisowymi oraz przebudową odcinka ul. Rabowickiej i drogi krajowej nr 92 w miejscowości Jasin, gmina Swarzędz” złożonego przez Powiat Poznański.

Projekt uzyskał wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.2 „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)” Schemat II „Drogi w granicach administracyjnych miast poniżej 50 tys. mieszkańców oraz na obszarach wiejskich” WRPO na lata 2007-2013.

Dofinansowanie projektu z EFRR wynosi 9 755 453,93 zł.

Data publikacji: 22.03.2013 r.
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwala_nr_3165_2013.pdf)Uchwała nr 3165_2013.pdf216 kB