Zakończono ocenę formalną projektu kluczowego Delphi Polska Park Technologiczny w działaniu 1.4

19 czerwca 2013 roku zakończono ocenę formalną projektu kluczowego w ramach Działania 1.4 „Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji ”, Schemat I „Kompleksowe wsparcie świadczenia usług dla przedsiębiorstw" WRPO  na lata 2007 – 2013.

Projekt pt.: „Budowa Parku Technologicznego Delphi w Ostrowie Wielkopolskim „ złożony przez Delphi Polska Park Technologiczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa przeszedł pozytywnie etap oceny formalnej i został przekazany do oceny merytorycznej.

Data publikacji: 20.06.2013r.
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego