Zakończono ocenę merytoryczną projektu kluczowego złożonego przez Instytut Rozbitek w działaniu 6.2

Uprzejmie informujemy o zakończeniu oceny merytorycznej projektu kluczowego złożonego przez Instytut Rozbitek pt. „Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego dla potrzeb Instytutu Rozbitek - Etap I”.

Ocena została przeprowadzona przez Komisję Oceny Projektów.

Projekt został poddany ocenie merytorycznej zgodnie z kryteriami strategicznymi oraz merytorycznymi zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący WRPO na lata 2007-2013. W wyniku przeprowadzonej oceny projekt uzyskał 91 pkt. na 103 możliwe (88,35% ogólnej liczby punktów). Jednocześnie Komisja Oceny Projektów uznała, iż projekt spełnia wszystkie kryteria merytoryczne.

W związku z powyższym projekt złożony przez Instytut Rozbitek pt. „Rewitalizacja zespołu pałacowo - parkowego dla potrzeb Instytutu Rozbitek - Etap I” uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną.

Data publikacji: 25.06.2013 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Wydział Oceny Merytorycznej