Informacja o zakończeniu oceny formalnej projektu kluczowego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie w ramach Działania 5.3 WRPO na lata 2007-2013

5 lipca 2013 roku zakończono ocenę formalną projektu kluczowego w ramach Działania 5.3 „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie”, Schemat II „Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia" WRPO na lata 2007 – 2013.

Projekt pt.: „Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia – etap II – Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie” złożony przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie przeszedł pozytywnie etap oceny formalnej i został przekazany do oceny merytorycznej.

Data publikacji: 08.07.2013 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Wdrażania Programu Regionalnego