Informacja o wyborze do dofinansowania projektu kluczowego Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski w ramach Działania 2.2 Schemat I Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

29 sierpnia 2013 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę o wyborze projektu kluczowego pt.: „Przebudowa ciągu drogowego ulic Brzozowej, Siewnej i Długiej oraz wiaduktu kolejowego nad ulicą Brzozową w Ostrowie Wielkopolskim” złożonego przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski.

Projekt uzyskał wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.2 „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)” Schemat I „Drogi w granicach administracyjnych miast powyżej 50 tys. mieszkańców” WRPO na lata 2007-2013. Dofinansowanie projektu z EFRR wynosi 11 465 949,21 zł.

Data publikacji: 30.08.2013r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Wydział Oceny Formalnej