Informacja o zakończeniu oceny merytorycznej projektu złożonego przez Gminę Piła

Uprzejmie informujemy o zakończeniu oceny merytorycznej projektu kluczowego złożonego przez Gminę Piła pt. „Budowa markowego produktu turystycznego Wielkopolski: Pilska strefa aktywności turystycznej” (Działanie 6.1, Schemat I). Ocena została przeprowadzona przez Komisję Oceny Projektów.

W/w projekt został poddany ocenie merytorycznej zgodnie z kryteriami strategicznymi oraz merytorycznymi zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący WRPO na lata 2007-2013. W wyniku przeprowadzonej oceny projekt uzyskał 75,5 pkt. na 92 możliwe (82,07% ogólnej liczby punktów). Jednocześnie Komisja Oceny Projektów uznała, iż projekt spełnia wszystkie kryteria merytoryczne.

W związku z powyższym projekt złożony przez Gminę Piła pt. „Budowa markowego produktu turystycznego Wielkopolski: Pilska strefa aktywności turystycznej” uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną.

Data publikacji: 3.12.2013r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Wydział Oceny Merytorycznej