Informacja o wyborze do dofinansowania projektu Gminy Murowana Goślina w ramach Działania 7.1 Schemat II Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

W związku z zakończoną pozytywną oceną formalną i merytoryczną wniosku o dofinansowanie, dnia 05 lutego 2014 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę o wyborze projektu pt.: „Dokumentacja techniczna na rewitalizację dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 – Gmina Murowana Goślina” złożonego przez Gminę Murowana Goślina.

Projekt uzyskał wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne WRPO na lata 2007-2013.

Dofinansowanie projektu z EFRR wynosi 457 500,00 zł.

Data publikacji: 10.02.2014 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Polityki Regionalnej
Oddział Pomocy Technicznej