Informacja o wyborze do dofinansowania projektu kluczowego Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w ramach Działania 5.3 Schemat II Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

20 lutego 2014 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę o wyborze projektu kluczowego pt.: „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Województwie Wielkopolskim poprzez modernizację szpitala w Chodzieży wchodzącego w strukturę Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów

złożonego przez Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Działania 5.3 „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie” Schemat II „Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Dofinansowanie projektu wynosi 5 004 671,73 zł.

Data publikacji: 20.02.2014 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Wydział Oceny Formalnej