Informacja o wyborze do dofinansowania projektu Miasta Poznania w ramach Działania 7.1 Schemat II Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

W związku z zakończoną pozytywną oceną formalną i merytoryczną wniosku o dofinansowanie, dnia 27 lutego 2014 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę o wyborze projektu pn.: Przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego – dokumentacja studialna” złożonego przez Miasto Poznań.

Projekt uzyskał wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne WRPO na lata 2007-2013.

Dofinansowanie projektu z EFRR wynosi 2 926 828,05 zł.

Data publikacji: 4.03.2014 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Polityki Regionalnej
Oddział Pomocy Technicznej