Informacja o wyborze do dofinansowania projektu kluczowego Gminy Kórnik w ramach Działania 6.1 Schemat I Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

12 czerwca 2014 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę o wyborze projektu kluczowego pt.: „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Kórnika poprzez budowę promenady nad Jeziorem Kórnickim – etap II” złożonego przez Gminę Kórnik. Projekt uzyskał wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Działania 6.1 „Turystyka” Schemat I – „Infrastruktura turystyczna” WRPO na lata 2007-2013. Dofinansowanie projektu wynosi 4 638 242,26 zł.

Data publikacji: 20.06.2014 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Wydział Oceny Formalnej