Informacja o wyborze do dofinansowania projektu Miasta i Gminy Pleszew w ramach Działania 7.1 Schemat II WRPO na lata 2007-2013

W związku z zakończoną pozytywną oceną formalną i merytoryczną, dnia 4 września 2014 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę o wyborze projektu pt.: „Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie – etap I dokumentacja techniczna” złożonego przez Miasto i Gminę Pleszew.

Projekt uzyskał wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 7.1 Wsparcie instytucjonalno - kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne WRPO na lata 2007-2013.

Dofinansowanie projektu z EFRR wynosi 576 562,50 zł.

Data publikacji: 8.09.2014 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Polityki Regionalnej
Oddział Pomocy Technicznej