Informacja o zakończeniu oceny merytorycznej projektu kluczowego pt. „Promocja Wielkiej Pętli Wielkopolski - markowego produktu turystyki wodnej w Wielkopolsce – etap II” (Działanie 6.1, Schemat II)

Uprzejmie informujemy o zakończeniu oceny merytorycznej projektu kluczowego złożonego przez Wielkopolską Organizację Turystyczną pt. „Promocja Wielkiej Pętli Wielkopolski - markowego produktu turystyki wodnej w Wielkopolsce – etap II”, dokonanej przez Komisję Oceny Projektów.

W/w projekt został poddany ocenie merytorycznej zgodnie z kryteriami strategicznymi oraz merytorycznymi zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący WRPO na lata 2007-2013. W wyniku przeprowadzonej oceny projekt uzyskał 30 punktów na 34 możliwe (88,3 % ogólnej liczby punktów). Jednocześnie Komisja Oceny Projektów uznała, iż projekt spełnia wszystkie kryteria merytoryczne.

W związku z powyższym projekt Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej pt. Promocja Wielkiej Pętli Wielkopolski - markowego produktu turystyki wodnej w Wielkopolsce – etap IIuzyskał pozytywną ocenę merytoryczną.

Data publikacji: 20.02.2015 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Wydział Oceny Merytorycznej