Informacja o zakończeniu oceny merytorycznej projektu kluczowego pt. „Adaptacja podcienia budynku Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na potrzeby Hospicjum Palium” (Działanie 5.4)

Uprzejmie informujemy o zakończeniu oceny merytorycznej projektu kluczowego złożonego przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu pt. Adaptacja podcienia budynku Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na potrzeby Hospicjum Palium”, dokonanej przez Komisję Oceny Projektów.

W/w projekt został poddany ocenie merytorycznej zgodnie z kryteriami strategicznymi oraz merytorycznymi zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący WRPO na lata 2007-2013. W wyniku przeprowadzonej oceny projekt uzyskał 32 punkty na 38 możliwych (84,3% ogólnej liczby punktów). Jednocześnie Komisja Oceny Projektów uznała, iż projekt spełnia wszystkie kryteria merytoryczne.

W związku z powyższym projekt Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu pt. Adaptacja podcienia budynku Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na potrzeby Hospicjum Palium” uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną.

Data publikacji: 02.03.2015 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Wydział Oceny Merytorycznej