Informacja o zakończeniu oceny merytorycznej projektu kluczowego złożonego przez Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu”

Uprzejmie informujemy o zakończeniu oceny merytorycznej projektu kluczowego złożonego przez Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu pt. E-szpital rozwój systemu informatycznego, wdrażanie elektronicznej dokumentacji medycznej i e-usług w Szpitalu Klinicznym im. K. Jonschera w Poznaniu (Działanie 2.7 WRPO na lata 2007-2013), dokonanej przez Komisję Oceny Projektów.

W/w projekt został poddany ocenie merytorycznej zgodnie z kryteriami strategicznymi oraz merytorycznymi zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący WRPO na lata 2007-2013. W wyniku przeprowadzonej oceny projekt uzyskał 80 pkt. na 100 możliwych (80% ogólnej liczby punktów). Jednocześnie Komisja Oceny Projektów uznała, iż projekt spełnia wszystkie kryteria merytoryczne.

W związku z powyższym projekt złożony przez Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu pt. E-szpital rozwój systemu informatycznego, wdrażanie elektronicznej dokumentacji medycznej i e-usług w Szpitalu Klinicznym im. K. Jonschera w Poznaniu uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną.

Data publikacji: 22.07.2015 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Wydział Oceny Merytorycznej