Wybrano do dofinansowania projekt kluczowy Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w ramach Działania 2.7 WRPO na lata 2007-2013

17 września 2015 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę o wyborze projektu kluczowego pt. „Rozbudowa infrastruktury informatycznej w celu poprawy jakości obsługi pacjentów i dostępności do e-usług medycznych w GPSK w Poznaniu” złożonego przez Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.7 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Dofinansowanie projektu wynosi 2 560 140,00 zł.

Data publikacji: 25.09.2015 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Wydział Oceny Formalnej