Informacja o wyborze do dofinansowania projektów w ramach Działania 1.4 Schemat II WRPO na lata 2007-2013 (konkurs nr 25/I/2014)

17 września 2015 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie wyboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.4 „Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji” Schemat II „Infrastruktura badawczo-rozwojowa” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (konkurs nr 25/I/2014).  

Listę projektów wybranych do dofinansowania stanowią wnioski o dofinansowanie przywrócone do oceny merytorycznej po zakończeniu procedury odwoławczej oraz wnioski z listy projektów rezerwowych.

Dofinansowanie projektów wynosi 3 155 018,00 zł.

Data publikacji: 25.09.2015 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Wydział Oceny Formalnej