Wybrano do dofinansowania projekt pn. „Zwiększenie zdolności wielkopolskiej Policji w zakresie zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych” w ramach Działania 3.6 „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego”

Wybrano do dofinansowania projekt pn. „Zwiększenie zdolności wielkopolskiej Policji w zakresie zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych” w ramach Działania 3.6 „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego” znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

19 listopada 2015 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę o wyborze wniosku do dofinansowania Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu zgłoszonego w ramach projektu kluczowego pn. „Zwiększenie zdolności wielkopolskiej Policji w zakresie zapobiegania i likwidacji skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych”.

Przedsięwzięcie otrzyma dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości  3 845 000,00 zł.

Data publikacji: 4.11.2014 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Polityki Regionalnej
Oddział Koordynacji Zarządzania