Wybrano do dofinansowania projekt pn. „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Województwa Wielkopolskiego poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG - etap IV” w ramach Działania 3.6 „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i

Wybrano do dofinansowania projekt pn. „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Województwa Wielkopolskiego poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG - etap IV” w ramach Działania 3.6 „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego” znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

10 grudnia 2015 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę o wyborze wniosku do dofinansowania Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka zgłoszonego w ramach projektu kluczowego pn. „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Województwa Wielkopolskiego poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG - etap IV”.

Przedsięwzięcie otrzyma dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości  5 894 750,00 zł.

Data publikacji: 17.12.2015 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Polityki Regionalnej
Oddział Koordynacji