Informacja o zakończeniu oceny formalnej projektu kluczowego Politechniki Poznańskiej w ramach Działania 2.7 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

13 stycznia 2016 roku zakończono ocenę formalną projektu kluczowego pt.: „Infrastruktura środowiska informatycznego Politechniki Poznańskiej dla elektronicznego obiegu dokumentów” złożonego przez Politechnikę Poznańską wynikiem pozytywnym.

Zadanie ubiega się o wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 - Działanie 2.7 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”.