Informacja o zakończeniu oceny formalnej projektu kluczowego Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach Działania 2.7 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

12 stycznia 2016 roku zakończono ocenę formalną projektu kluczowego pt.: „Budowa platformy teleinformatycznej dla administracji samorządowej w celu cyfryzacji procesów i zadań realizowanych na poziomie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego” złożonego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego wynikiem pozytywnym.


Zadanie ubiega się o wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 - Działanie 2.7 „
Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”.