Lista projektów kluczowych po ocenie merytorycznej - Działanie 2.7 oraz Działanie 2.9 WRPO 2007-2013

Uprzejmie informujemy, że zakończyła się ocena merytoryczna trzech wniosków złożonych w ramach Działania 2.7 oraz Działania 2.9 WRPO 2007-2013.

Lista projektów po ocenie merytorycznej znajduje się w załączniku.

Data publikacji: 20.01.2016 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Wydział Oceny Merytorycznej