Informacja o zwiększeniu poziomu dofinansowania dla projektu Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w ramach Działania 5.3 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

14 kwietnia 2016 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów pn. „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Województwie Wielkopolskim poprzez modernizację szpitala w Chodzieży wchodzącego w strukturę Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów” w ramach Działania 5.3 „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie” znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o zwiększeniu dofinansowania przedmiotowemu projektowi maksymalnie do kwoty 4 988 397,15zł. Wskazana kwota jest wartością maksymalną i może ulec zmianie, a jej wysokość jest w szczególności uzależniona od dostępnej alokacji i fluktuacji kursu walut.