Podpisano pierwszą umowę dotyczącą realizacji projektu kluczowego WRPO pt. Adaptacja obiektów powojskowych na potrzeby dydaktyczno-laboratoryjne i rekreacyjno-sportowe PWSZ w Kaliszu

Informujemy, że 30 lipca 2008 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego, jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 - 2013, podpisał z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Kaliszu umowę w zakresie przygotowania indywidualnego projektu kluczowego pt. „Adaptacja obiektów powojskowych na potrzeby dydaktyczno-laboratoryjne i rekreacyjno-sportowe PWSZ w Kaliszu”.

Nazwa projektu - Adaptacja obiektów powojskowych na potrzeby dydaktyczno-laboratoryjne i rekreacyjno-sportowe PWSZ w Kaliszu

Orientacyjny koszt całkowity projektu - 5 309 489,55 euro
Przewidywany poziom dofinansowania - 75%
Przewidywany okres realizacji projektu (od roku do roku) - 2008-2009
Miejsce realizacji projektu - Kalisz
Instytucja odpowiedzialna za realizację projektu - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

Uzasadnienie realizacji projektu
Projekt PWSZ w Kaliszu, łącznie z innymi projektami związanymi z rozbudową państwowych wyższych szkół zawodowych w ramach WRPO, stanowi istotny element rozwoju szkolnictwa wyższego w Wielkopolsce i z tego względu ma charakter regionalny. PWSZ kształci głównie na kierunkach technicznych związanych przede wszystkim z potrzebami regionalnego rynku pracy – między innymi w zakresie przemysłu lotniczego. PWSZ jest jedną z najlepszych tego typu szkół w kraju nastawionych na kształcenie praktyczne. Założenia projektu odpowiadają celom WRPO.


Data publikacji: 06.08.2008r.
Oddział Informacji, Promocji i Szkoleń
Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego