Informacja o zakończeniu oceny formalnej projektu kluczowego PWSZ w Pile w ramach Działania 5.1 WRPO

W związku z zakończeniem dnia 22 stycznia 2009 roku oceny formalnej projektu kluczowego - finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 - Działanie 5.1 „Infrastruktura szkolnictwa wyższego” informujemy, iż projekt pt.:

„Rozbudowa budynku dydaktycznego na potrzeby kształcenia medycznego i okołomedycznego w PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile wraz z wyposażeniem” złożony przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. Stanisława Staszica w Pile przeszedł pozytywnie etap oceny formalnej i został przekazany do oceny merytorycznej.


Data publikacji: 27.01.2009 r.
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu