Informacja o wyborze do dofinansowania projektu kluczowego Archidiecezji Gnieźnieńskiej

W dniu 27 marca 2009 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę o wyborze do dofinansowania projektu kluczowego pt.: „Rewaloryzacja Wzgórza Lecha w Gnieźnie” złożonego przez Archidiecezję Gnieźnieńską.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 6.2 „Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Dofinansowanie projektu z EFRR wynosi 9 657 585,00 zł.

Data publikacji: 30.03.2009r.
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu