Zakończono ocenę formalną projektu kluczowego Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy w ramach Działania 6.2 WRPO

W związku z zakończeniem dnia 23 kwietnia 2009 roku oceny formalnej projektu kluczowego ubiegającego się o wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 - Działanie 6.2 „Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego”

informujemy, iż projekt pt.: „Rezerwaty Archeologiczne dotyczące Początków Państwa Polskiego – Ostrów Lednicki, Giecz, Grzybowo” złożony przez Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy przeszedł pozytywnie etap oceny formalnej i został przekazany do oceny merytorycznej.

Data publikacji: 23.04.2009r.
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu