Informacja o notyfikacji projektu dużego Województwa Wielkopolskiego do Komisji Europejskiej

W dniu 27 marca 2009 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę o notyfikacji do Komisji Europejskiej dużego projektu „Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych” Województwa Wielkopolskiego w ramach Działania 2.4 „Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich”

znajdującego się na Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013.

Projekt w dniu 16 kwietnia 2009 roku za pośrednictwem SFC2007 został przekazany do KE.

Data publikacji: 28.04.2009r.
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu